Skip navigationen

Referat

Mandag den 2. december 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat
  Sagsid.: 19/267

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Udvalget skal i 2019 uddele 22.163 kr. til ansøgte formål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger til Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, der skal imødekommes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Forslag fra O:

  Ansøgning fra:

   O-Forslag

  Besøgstjenesten ved Dragørs aktivitetshus

                 2.000

  Aktivitetshuset - Frimærkeholdet

                    600

  Aktivitetshuset - Billardholdet

                 1.000

  Aktivitetshuset - Glasholdet

                 1.000

  Aktivitetshuset - Havegruppen

                 1.000

  Aktivitetshuset - Smidighedstræning for seniorer

  Aktivitetshuset - Musikforståelse og klaverspil

                    419

  Aktivitetshuset - Svømmehold

  Aktivitetshuset - Arrangementsgruppen

  Aktivitetshuset - PR-gruppen

                 1.000

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens pensionistorkester

                 1.000

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens pensionistorkester

                 5.000

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens Alsanhold

                 1.000

  Aktivitetshuset - Aktivitetsleder Jytte Zaar

                 8.144

   kr.      22.163,00

  For stemte:

  3 (O+V)

  Imod stemte:

  4 (A+C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra A:

  Ansøgning fra:

   A-Forslag

  Besøgstjenesten ved Dragørs aktivitetshus

   kr.      2.500,00

  Aktivitetshuset - Frimærkeholdet

   kr.          600,00

  Aktivitetshuset - Billardholdet

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Glasholdet

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Havegruppen

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Smidighedstræning for seniorer

  Aktivitetshuset - Musikforståelse og klaverspil

   kr.          419,00

  Aktivitetshuset - Svømmehold

  Aktivitetshuset - Arrangementsgruppen

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - PR-gruppen

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens pensionistorkester

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens pensionistorkester

   kr.      5.000,00

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens Alsanhold

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Aktivitetsleder Jytte Zaar

   kr.      6.644,00

   kr.    22.163,00

  For stemte:

  4 (A+C+T)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens §23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat.

  Dette års ansøgningsfrist blev annonceret i Dragør Nyt med ansøgningsfrist den 31. oktober 2019. Der er indkommet 14 ansøgninger, hvoraf 12, helt eller delvist er imødekommet af Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond (se bilag).

  Der er 22.163 kr. til uddeling i 2019.

  Det fremgår af fundatsen, at legatets formål er at yde støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør Kommune.

  Desuden er det besluttet på Driftsudvalgsmøde den 22. januar 1998, at der skal ske en koordinering i behandlingen af ansøgninger til ovennævnte legat og Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune.

  De midler, der blev uddelt på fondsbestyrelsesmøde for Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersens og hustru Ingers fond den 7. november 2019, fremgår af bilag med oversigten over indkomne ansøgninger. De ansøgninger, der har fået midler svarende til den fulde ansøgning, figurere ikke af nedenstående. Det vil sige, at der skal tages stilling til de 12 nedenstående ansøgninger, der i alt beløber sig til 74.241 kr.

  Der vedlægges fundats for mindelegatet som bilag, ligesom alle indscannede ansøgninger vedlægges i et lukket bilag.

  Ansøgninger til behandling:

  Ansøgning nr. 1. Aktivitetshuset, Besøgstjenesten

  Der søges om midler til drift af besøgstjenesten, herunder studietur til Demenslandsbyen i Svendborg. Midlerne skal sikre, at besøgsvennerne ikke skal lide økonomisk nød på grund af det særlige læringsinitiativ som studieturen til demenslandsbyen udgør. Besøgstjenestens økonomi er baseret på legatmidler. Besøgstjenesten har pt. 38 besøg.

  Antal brugere: 36 besøgsvenner.

  Ansøgt beløb: 6.000 kr.

  Besøgstjenesten er tildelt 2.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 2. Aktivitetshuset, Frimærkeholdet

  Frimærkeholdet søger midler til indkøb af en elektrisk vandmærkesøger.

  Antal brugere: 7 deltagere.

  Ansøgt beløb: 1.600 kr.

  Frimærkeholdet er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 3. Aktivitetshuset, Billardholdet

  Billardholdet søger midler til nye bander og klæde til bordene.

  Antal brugere: ca. 70 deltagere.

  Ansøgt beløb: 9.940 kr.

  Billardholdet er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 4. Aktivitetshuset, Glasholdet

  Glasholdet søger midler til forskelligt udstyr og materialer.

  Antal brugere: 15 deltagere.

  Ansøgt beløb: 8.700 kr.

  Glasholdet er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 5. Aktivitetshuset, Havegruppen

  Havegruppen søger midler til at holde foredrag med en havekyndig.

  Antal brugere: 16 deltagere.

  Ansøgt beløb: 4.200 kr.

  Havegruppen er tildelt 2.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 7. Aktivitetshuset, Musikforståelse og klaverspil

  Musikforståelse og klaverspil søger midler til indkøb af nyt yamaha-keyboard/elektrisk klaver.

  Antal brugere: 4 deltagere.

  Ansøgt beløb: 1.531 kr.

  Musikforståelse og klaverspil er tildelt 1.112 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 9. Aktivitetshuset, Arrangementsgruppen

  Arrangementsgruppen søger midler til foredrag med Özlem Cekic.

  Antal brugere:  ca. 30 deltagere.

  Ansøgt beløb: 5.000 kr.

  Arrangementsgruppen er tildelt 2.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 10. Aktivitetshuset, PR-gruppen.

  PR-gruppen søger midler til afholdelse af reception i anledningen af Aktivitetshusets 30 års fødselsdag.

  Antal brugere:  Alle wiedergårdens brugere.

  Ansøgt beløb: 10.000 kr.

  PR-gruppen er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 11. Aktivitetshuset, Wiedergårdens pensionistorkester

  Wiedergårdens pensionistorkester søger midler til indkøb af printerblæk, mikrofonkabler og –sender, stativer og nodepapir.

  Antal brugere:  9 deltagere.

  Ansøgt beløb: 2.000 kr.

  Wiedergårdens pensionistorkester er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 12. Aktivitetshuset, Wiedergårdens pensionistorkester

  Wiedergårdens pensionistorkester søger midler til erstatning af stjålne instrumenter m.v. som blev fjernet fra deres lokaler sommeren 2018. Det drejer sig om en trækharmonika (13.700 kr.), to mikrofoner (2.500 kr.), et stativ (570 kr.) og en forstærker (4.500 kr.).

  Antal brugere:  9 deltagere.

  Ansøgt beløb: 21.270 kr.

  Ansøgning nr. 13. Aktivitetshuset, Wiedergårdens Alsanghold

  Wiedergårdens Alsanghold søger midler til at dække udgiften til bus i forbindelse med besøg hos venskabskommunens sanghold, Ljungens Seniorkör i marts/april 2020.

  Antal brugere: 85 deltagere.

  Ansøgt beløb: 6.000 kr.

  Wiedergårdens Alsanghold er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 14. Aktivitetshuset, Aktivitetsleder Jytte Zaar

  Aktivitetsleder Jytte Zaar søger midler opstart af nyt projekt: Aktiviteter og udflugter for ældre borgere med begrænset netværk. Der søges tilskud til entré og eventuel forplejning i forbindelse med udflugter samt støtte til at afholde maddage sidste søndag hver måned.

  Antal brugere: Vides endnu ikke.

  Ansøgt beløb: 10.000 kr.

  Aktivitetsleder Jytte Zaar har også ansøgt §18-puljen om midler til projektet.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for ”Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat”, 1991 (bilag vedlagt).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 2
  Uddeling af restmidler til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18
  Sagsid.: 19/4828

  RESUMÉ:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget uddelte på mødet den 6. maj 2019 37.211 kr. til frivilligt socialt arbejde. Der resterer forsat 62.799 kr. til uddeling i 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles restmidler i 2019.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Udvalget besluttede at tildele følgende:

  Bedre Psykiatri, Amager

  10.000 kr.

  DH Dragør

  10.000 kr.

  Dragør Lydavis

  7.500 kr.

  Parkinson Klub Amagerland

  10.000 kr.

  Scleroseforeningen

  2.000 kr.

  Ældre Sagen – bowling

  0 kr.

  Ældre Sagen – petanque

  0 kr.

  Aktivitetshuset, Jytte Zaar

  23.299 kr.

  Lions Club, Dragør

  0 kr.

  62.799 kr.

  Udvalgets bemærkning til punkt 7 Jytte Zaar:

  Det er politisk vigtigt, at det er så mange som mulig der får tilbud om at deltage i udflugter og aktiviteter, således at flest mulig får glæde af tilbuddet.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte Kommunalbestyrelse, jf. Servicelovens § 18, stk. 1 og 2.

  Dragør Kommune har i 2019 afsat 100.000 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde. På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019 blev der uddelt 37.201 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde og udvalget besluttede at de resterende 62.799 kr. skulle uddeles i efteråret 2019.

  Dragør Kommune har i anden runde modtaget ni ansøgninger, hvor de ansøgte midler i alt udgør 131.300 kr. Vedlagt som bilag findes en oversigt over indkomne ansøgninger, oversigt tidligere bevillinger samt de fulde ansøgninger i et lukket bilag.

  I år indgår nye principper for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde. Principperne blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 1. april 2019. I Dragør Kommune kan der således ydes støtte til foreninger, organisationer, grupperinger m.v., hvis:

  • Målgruppen er bosiddende i Dragør Kommune
  • Aktiviteten udføres med henblik på, at forebygge eller forhindre sociale eller sundhedsmæssige problemer
  • Aktiviteten udføres i overvejende grad af frivillige

  Principperne for tildeling af frivilligt socialt arbejde i Dragør Kommune er vedlagt som bilag.

  Indkomne ansøgninger:

  • Bedre Psykiatri, Amager                15.000 kr.
  • DH Dragør                                  45.000 kr.
  • Dragør Lydavis                            7.500 kr.
  • Parkinson Klub Amagerland           10.000 kr.
  • Scleroseforeningen                       2.000 kr.
  • Ældre Sagen – bowling                  3.000 kr.
  • Ældre Sagen – petanque               3.100 kr.
  • Aktivitetshuset, Jytte Zaar            40.800 kr.
  • Lions Club, Dragør                       4.900 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midler til uddeling er afsat i budget 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om Aktivt Medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2019.

  Bilag

 • 3
  3. budgetopfølgning på SSAUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SSAUs område blevet gennemgået og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug vedr. den private og kommunale hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården samt på det specialiserede voksenområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  På SSAU’s område er der et forventet merforbrug på privat og kommunal hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården. Administrationen har ligeledes noteret sig, at der forventes et merforbrug inden for servicerammen på det specialiserede voksenområde.

  Trods de igangsatte initiativer målrettet nedbringelse af sygefravær, samt at fastholde og rekruttere medarbejdere til stillingerne må det forventes, at der fortsat vil være et merforbrug på området. Dette skyldes en manglende balance mellem den demografiske udvikling for 80+ årige, stigning i komplekse opgaver, udfordringer med rekruttering af stabilt og kompetent personale, det nuværende høje serviceniveau, jf. Jakob Kjellberg´s oplæg på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 2. september 2019, samt vanskeligheder med at imødekomme forventede besparelser grundet den generelle opgaveudvikling inden for området.

  Indtil denne balance er genoprettet må der forventes et merforbrug og

  administrationen vil derfor primo 2020 forelægge sag indeholdende forslag til handlemuligheder for kommunalbestyrelsen med det mål at arbejde i retning ad en mere balanceret økonomisk situation for området.

  Baggrundsnotat vedr. status for kommunens samlede økonomi er vedlagt som bilag 1. Særskilt notat om status på ældreområdet er vedlagt som bilag 2.

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - november
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager til Sundhed og Omsorg modtaget i perioden 17. oktober til 14. november 2019 fremgår af bilag 1 (lukket). Sundhed og Omsorg har modtaget to klager i perioden.

  Siden sidste politiske behandling er der tilføjet tre klager i Borger og Social. Se vedlagte bilag 2 (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 5
  Meddelelse - Sygefravær hjemmeplejen og Enggården status og indsatser
  Sagsid.: 19/4922

  RESUMÉ:

  Udvalgsformanden har bedt om status på sygefravær i relation til opretholdelse af drift og serviceniveau på Enggården og i hjemmeplejen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udviklingen i sygefraværet inden for sundhed og omsorg følges tæt og indgår i den kvartalsvise opgørelse til Økonomiudvalget. Af opgørelsen til Økonomiudvalget 14. november 2019 fremgår det, at sundheds- og omsorgsområdet samlet set har et mindre fald i sygefravær i perioden januar-oktober 2019 sammenlignet med samme periode i 2018.

  Social- og sundhedsområdet er kendetegnet ved, at medarbejderne har et relativt hårdt fysisk arbejdsmiljø ligesom arbejdet med mennesker med kognitive funktionsnedsættelser medfører et krævende arbejdsmiljø. En god ledelsesmæssig indsats med tilvejebringelse af relevante hjælpemidler og fokus på gode faglige miljøer er indsatser, der overordnet set er med til at modvirke nedslidning og medfølgende sygdom.

  Nedenstående tabel indeholder den samlede status i sygefraværet januar-oktober i henholdsvis 2018 og 2019 for Enggården og Hjemmeplejen, der har de største social- og sundhedsfaglige medarbejdergrupper:

  Jan. – okt. 2018

  Antal dage 2018

  Jan. – okt. 2019

  Antal dage 2019

  Enggården

  7,13

  16,12

  6,09%

  13,76

  Hjemmeplejen

  8,14

  18,40

  8,47%

  19,15

  Som det fremgår af oversigten har Enggården oplevet et stabilt fald, mens hjemmeplejen har en mindre stigning. I hjemmeplejen har der i begyndelsen af 2019 været nogle medarbejdere med højt langtidssygefravær som nu er afsluttet, hvorfor sygefraværet igen er på vej ned.

  Dragør Kommune har i 2018 og 2019 sat systematisk fokus på at mindske sygefraværet blandt andet via afholdelse af omsorgssamtaler ved hyppigt eller langvarigt sygefravær, mulighedserklæringer og afvikling af medarbejdere, der ikke forvente at kunne varetage jobbet grundet sygdom. Desuden arbejdes med synlighed om statistik for sygefravær, fokus på stress, netværksmøder, arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde mv. både i MED-systemet og i forhold til de enkelte arbejdspladser.

  Hjemmeplejen og Enggården følger principperne i sygefraværspolitikken, hvilket også er en medvirkende årsag til den dalende tendens.

  Derudover arbejdes der individuelt fx med nedsat tjenestetid for at få medarbejderen i gang igen så hurtigt som muligt på det antal timer som er muligt og en plan for hvornår medarbejderen igen kan komme på fuld tid.

  Som nævnt ovenfor kan arbejdet være fysisk nedslidende og nogle af langtidsfraværsperioderne skyldes fravær grundet operationer i bevægeapparatet og efterfølgende genoptræningsperioder på op til 6 uger.

  Derudover arbejdes der aktivt med senior aftaler, hvor arbejdsmængde og tilpasses medarbejderen kapacitet

  Sygefravær hænger også sammen med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. På nationalt niveau er social- og sundhedsområdet ramt af en generel og stigende udfordring på rekrutteringsområdet, hvilket gør det vanskeligt at fastholde og rekruttere et tilstrækkeligt antal stabile medarbejdere.

  Denne tendens opleves også i Dragør Kommune. Ved opslag af ledige stillinger er der et svingende antal kvalificerede ansøgere i stillingskategorierne.

  En god rekruttering skal følges op af gode initiativer, der kan give nye medarbejder lyst til at blive jobbet, hvilket også gælder for de øvrige ansatte.

  Derfor sætter både Enggården og Hjemmeplejen fokus på at have gode introduktionsprogrammer for de nye medarbejdere kombineret med ledelse tæt på, trods det store ledelsesspænd på op til 40-45 medarbejdere.

  Den samlet set positive tendens i udviklingen fra 2018 til2019 i forhold til sygefraværet er selvfølgelig medvirkende til en bedre driftssituation, men udviklingen er sårbar over for udsving blandt andet grundet rekrutteringsproblematikkerne, hvilket har indflydelse på driften og dermed serviceniveauet på såvel Enggården som i Hjemmeplejen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes politik for sygefravær.

  Strategi for rekruttering.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2019.

 • 6
  Meddelelse - Indkøring af nye socialfaglige systemer på voksenområdet
  Sagsid.: 17/1856

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune indfører nye digitale systemer i behandlingen af sager omhandlende sociale handicap- og psykiatrisager, sygedagpenge samt internationale erklæringer omkring socialsikring.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Til efterretning. Udvalget ønsker en status og fremvisning af de nye systemer til foråret/sommer 2020.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i IT-samarbejdet DSD tilsluttet sig samme løsning som Tårnby Kommune på det sociale handicap og psykiatriområde. DSD har haft IT løsningen i udbud og har indgået aftale med firmaet Systematic angående systemet CURA Social. CURA Social svarer til CURA Sundhed m.fl. og er udarbejdet på en fælles rygrad af informationer – CURA Columna.

  Cura Social bliver udviklet sammen med de tilsluttede kommuner i DSD og flere steder rundt i landet. Dragør Kommune tilsluttes CURA Social 5. december 2019.

  Dragør Kommune overgår, lige som andre kommuner, til ny IT-løsning på sygedagpengeområdet. Det nye IT-system Kommunernes Sygedagpenge System (KSD) er en del af monopolbruddet, der har pågået og pågår.

  KSD bliver lanceret i samtlige kommuner 1. maj 2020.

  Dragør Kommune overgår, lige som andre kommuner, til ny IT-løsning til ydelsesudbetaling. Det nye IT-system Kommunernes Ydelsessystem (KY) er en del af monopolbruddet, der har pågået og pågår.

  KY bliver lanceret i samtlige kommuner primo 2020.

  Dragør Kommune indfører, lige som landets øvrige 97 kommuner det fælleseuropæisk IT-system ”Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion” (EESSI). EESSI skal sikre udveksling af dokumenter omhandlende socialsikring efter fælles EU direktiver for databehandling på tværs af landegrænser.
  Kommunernes implementering af EESSI er i november blevet udskudt til slutningen af første halvår af 2020 grundet en fejl i den standardsoftware, der er blevet leveret af EU-Kommissionen.

  Dragør Kommune forbedrer i 2020 arbejdet i IT-systemet MOMENTUM, der håndterer sagsbehandlingen i jobcenterregi.  IT-systemet har vist sig mangelfuldt i de første versioner, så der skal sikres en bedre og fuldt lovlig benyttelse af systemet.

  LOVE/REGLER:

  Artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen)

  C1 regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council f 29 April 2004 on the coordination of social security systems

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der bliver i forbindelse med implementeringen iværksat en styrkelse af IT-kundskaberne i Borger og Social. Styrkelsen vil medføre et yderligere træk på lønmidler i 2020 svarende til én fuldtidsstilling. Lønmidlerne søges indeholdt i det udmeldte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2019.

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 2. december 2019

  Administrationen orienterede om status på ansættelse af fritidsmedarbejder på Enggården.

  Administrationen orienterede om Udsatterådet i Region Hovedstaden invitation til temamøde om social ulighed i sundhed med borgernes perspektiv. Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 15-18 i København. Invitation bliver sendt ud.

  Administrationen orienterede om status på flygtningeområdet.  

  Administrationen orienterede om status på Voksen- og handicapområdet.

  Administrationen mindede om Handicaptopmødet tirsdag den 3. december 2019.

  Kim Dupont (V) spurgte til ønske om besøg på Enggården af udvalget.

  Nicolaj Bertel Riber (A) mindede om udvalgets ønske om at besøge Hvidovre Kommunes hjemmepleje.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.