Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Mandag den 8. juni 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Meddelelse - Orientering om boligpavilloner
  Sagsid.: 20/1811

  INDSTILLING:

  Forvaltningen har opsagt lejemålet af yderligere 10 boligpavilloner til at huse flygtninge i lyset af, at der forventes færre flygtninge og for at reducere lejeudgifterne.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  SSAU er den 2. marts 2020 blevet orienteret om status på flygtningeområdet. Det er vurderingen, at der kommer færre flygtninge end Udlændingestyrelsen har varslet. Der har været justeret på antallet af midlertidige boliger til flygtninge én gang tidligere. Da det vurderes, at der ikke kommer flygtninge som varslet, kan antallet af midlertidige flygtningeboliger reduceres yderligere.

  Dragør kommune har 30 midlertidigt boligplacerede fordelt på tre matrikler. Der er ledig kapacitet på alle tre matrikler. Med henblik på at tilpasse ”bufferkapaciteten” til at huse flygtninge samt for at reducere udgifterne til boligpavilloner, har forvaltningen opsagt lejemålet af yderligere 10 pavilloner (der er tre måneders opsigelse).

  Den opnåede besparelse benyttes til at sikre budgetoverholdelse i Borger- og Socialområdet i 2020, idet der som led i den månedlige økonomiske opfølgning anvendes fremgangsmåden ved konstaterede merforbrug, at der først kigge inden for eget område, herefter inden for egen sektor og sidste ende på tværs af sektorer. Der henvises i øvrigt til månedsopfølgningssagen på ØU den 18. juni 2020.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.