Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Mandag den 5. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Meddelelse - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen
  Sagsid.: 20/1807

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et enigt udvalg har besluttet, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  Orienteringen kan præsenteres ud fra tal på antal personer fra STAR kombineret med gennemsnitsberegninger i forhold til gældende satser, og i form af nøgletalsrapport fra STAR for Dragør og Tårnby.

  Gennemsnitsberegningen viser senest offentliggjorte tal på området, beskrivelse af tendenser og retninger samt overslag på det samlede udgiftsniveau. Beregningerne er ikke valideret i forhold til eksakte regnskabstal.

  Nøgletalsrapporten medtager opgørelser over de nationale mål på området, men er ikke specifik for Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget 5. oktober 2020.

  Bilag