Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Mandag den 29. november 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O), Jerrik Walløe (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra: Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen - December 2021
  Sagsid.: 21/1007

  RESUMÉ:

  Overordnet har ledigheden været faldende siden februar 2021 og denne tendens ser ud til at fortsætte.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager opfølgningen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et enigt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  I denne opfølgning er status præsenteret ud fra data trukket fra jobindsats.dk, der baserer sig på kommunens egne systemer.

  Vedlagt i bilag er status på udviklingen i fuldtidsledige, A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge samt førtidspension.

  Det overordnede blik på ledigheden viser, at den har været faldende siden februar 2021. Det gælder på personer på A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er siden juni faldet til under niveau i 2019.

  Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge faldt i juli 2021 til et nyt lavere niveau og har ligget nogenlunde stabilt derefter.

  Der skete et fald i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension i august 2021, men herefter er tendensen med stigende antal førtidspensionister vi har set i hele perioden fortsat.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. november 2021.

  Bilag