Skip navigationen

Demokratiudvalgets anbefalinger

Her kan du læse Demokratiudvalgets anbefalinger til borgerinddragelse i den politiske beslutningsproces. Demokratiudvalget var et tidsbegrænset udvalg, der havde til opgave at komme med anbefalinger til styrket borgerinddragelse og lokaldemokrati.

”Vi har fået så mange gode input til udvalgets drøftelser og til vores arbejde med at formulere en række anbefalinger til forskellige måder at inddrage borgerne,” fortæller formand for Demokratiudvalget Helle Barth. Demokratiudvalgets arbejde er mundet ud en række anbefalinger, som Dragør Kommune lægger til grund for fremtidig borgerinddragelse.

En procesplan for borgerinddragelse

Demokratiudvalgets anbefalinger er en procesplan, som skal bruges på alle typer indsatser til borgerinddragelse.

Hovedpunkter i procesplanen

Hovedpunkterne i Demokratiudvalgets procesplan til borgerinddragelse er:

 • Kultur for borgerinddragelse
 • Kommunikation
 • Få idéen
  • Indgangen
  • Afklaring
 • Sæt rammen
  • Tidlig proces
  • Målgruppen
 • Handling eller justering
  • Handling
  • Justering
 • Evaluering

Indtryk fra udvalget

Udvalget har holdt en række møder og blandt andet set på Dragørs egne erfaringer fra digerne, trafiksikkerhed og Det Rådgivende Skoleorgan. Udvalget har også fået inspiration udefra. Udvalget har blandt andet besøgt Furesø Kommune, der fortalte om deres erfaringer med for eksempel digital borgerinddragelse. 

Henning Jans, som var en af borgerrepræsentanterne i Demokratiudvalget, fortæller: "Min ambition for arbejdet i Demokratiudvalget var at medvirke til at frembringe et katalog med ideer og inspiration til brug for inddragelse af borgere i processerne omkring de politiske beslutninger – hvor det er relevant. Endvidere var det også at skabe et grundlag for refleksion over, hvornår og hvordan aktiv borgerinddragelse kunne være relevant og endelig at markere borgerinddragelse som et yderst vigtigt politisk værktøj – for politikere og forvaltning." 

Han fortsætter: "Hvis der er noget, som har overrasket mig i arbejdet i Demokratiudvalget, så er det måske, at der næsten blev indgået en "Musketer-ed" vedrørende viljen til konsensus omkring rapporten/anbefalinger."

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.