Skip navigationen

Fokus på inddragelse: Politisk besluttede projekter

Økonomiudvalget har besluttet, at hvert fagudvalg skal iværksætte 1 projekt med borgerinddragelse inden marts 2020.

Projekter med borgerinddragelse

By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  • Byfortætning - om den nære boligkvalitet

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  • Handicappolitik 2020 – 2024. 

Skoleudvalget:

  • Elevinddragelse vedrørende indeklima
  • Udvikling af samarbejdsformer med forældre i forbindelse med implementering af nyt skoleintra (Aula)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  • Etablering af sparringsgruppe af unge og forældre.
  • Understøttelse af frivilliginitiativer målrettet unge med fysiske og/eller mentale funktionsudfordringer.

Økonomiudvalget

  • Strukturprojektet - økonomisk råderum på 12 mio. kr.

 

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.