Skip navigationen

Regler for spørgetid på kommunalbestyrelsesmøder

Her kan du læse reglerne for spørgetid på kommunalbestyrelsesmøder i Dragør Kommune.

Spørgsmålstegn

Reglement for spørgetid i Dragør Kommunalbestyrelse

Forud for Kommunalbestyrelsens ordinære offentlige møder afholdes spørgetid for borgerne på indtil 20 minutter. Spørgetiden afholdes på baggrund af mundtlige eller skriftlige spørgsmål. På spørgetiden før mødet kan der alene stilles spørgsmål, der ikke vedrører sager på dagsordenen.

Kommunalbestyrelsens møde begynder i alle tilfælde umiddelbart efter, at borgmesteren har erklæret spørgetiden for afsluttet. I forbindelse med offentliggørelsen af Kommunalbestyrelsens dagsorden oplyses det, hvilke skriftlige spørgsmål, der vil blive besvaret i spørgetiden.

Skriftlige spørgsmål skal stilles i brev til Dragør Kommune, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller pr. e-mail og skal være borgmesterkontoret i hænde senest kl. 08.00 ugedagen inden mødets afholdelse. Spørgsmål stiles til Kommunalbestyrelsen og spørgeren skal oplyse sit navn og sin adresse, og brevet eller e-mailen mærkes ”spørgetid”. 

Spørgsmålene skal være korte

Skriftlige spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold, være korte og kunne oplæses af borgmesteren inden for 3 minutter. Spørgsmål kan ikke gøres til genstand for debat under spørgetiden eller det umiddelbart efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen. Spørgsmål besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget kommunalbestyrelsesmedlem. Besvarelsen skal holdes inden for 3 minutter.

Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse af den kommunale forvaltning.

Mundtlig spørgetid

Efter mødets afslutning er der mulighed for mundtlig spørgetid på maksimal 20 minutter. 

Mundtlige spørgsmål skal være konkrete og kort formuleret. Det gælder både spørgsmål forud for mødet og spørgsmål efter mødets afslutning. Spørgsmålene skal normalt kunne fremsættes på et minut og besvares på to minutter. Spørgsmål besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget kommunalbestyrelsesmedlem.

Borgmesteren kan afvise

Følgende spørgsmål skriftlige som mundtlige skal afvises af borgmesteren:

  • Skriftlige spørgsmål, der vedrører sager som er optaget på dagsordenen for det efter 1. spørgetid følgende kommunalbestyrelsesmøde.
  • Spørgsmål, der er en genfremsættelse af et spørgsmål, som er besvaret inden for de sidste 6 måneder.
  • Spørgsmål, der indeholder personangreb.
  • Spørgsmål, hvis besvarelse indebærer, at fortrolige forhold røbes.
  • Spørgsmål, der ikke er formuleret i en lødig tone.

Borgmesteren drager omsorg for, at spørgeren får underretning om, at et spørgsmål er henvist til besvarelse af forvaltningen eller afvist. Spørgeren får ikke yderligere underretning såfremt besvarelsen gives i spørgetiden.

Borgmesteren leder spørgetiden og afgør tvivlsspørgsmål om dette reglement.

Reglementet træder i kraft straks, når det er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Spørgetiden bortfalder 4 måneder op til et kommunalvalg.

Kontakt

Spørgetid

Borgmestersekretariatet skal have spørgsmålene senest kl. 8.00 ugedagen inden mødets afholdelse. 

Du skal oplyse dit navn og din adresse og brevet eller e-mailen skal mærkes med "spørgetid".

Hvis du har spørgsmål til spørgetiden skal de sendes skriftligt til:

Dragør Kommune
Kirkevej 7 
2791 Dragør

 

Du kan sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.