Skip navigationen

Forretningsorden

Forretningsordenen er kommunalbestyrelsens "spilleregler".

Forretningsordenen vedtages af kommunalbestyrelsen og indeholder blandt andet reglerne for, hvordan kommunalbestyrelsens møder skal afvikles.

Borgmesterens centrale rolle

Borgmesteren har en central rolle som den, der forbereder byrådets møder, udsender dagsorden og leder møderne. Visse af reglerne i forretningsordenen henviser til bestemmelser i den kommunale styrelseslov.

 

Her kan forretningsordenen for Dragørs kommunalbestyrelse læses.

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.