Skip navigationen

Styrelsesvedtægt

Det er loven om kommuners styrelse, der beskriver rammerne for opbygningen af kommunernes styrelsesforhold. Loven beskriver primært rammerne for indretningen af kommunestyret, dvs. regler for fordelingen af ansvar og myndighed mellem byråd, udvalg og borgmester.

Ud over loven om kommunernes styrelse har hver kommune en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten besluttes af kommunalbestyrelsen og indeholder regler for kommunens organisering. Det drejer sig om eksempelvis antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen og om udvalgenes ansvarsområder og sammensætning.

 

Her kan du læse styrelsesvedtægten for Dragørs kommunalbestyrelse.

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.