Skip navigationen

0-6 års politik – En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

Politikken for 0-6 års området udgør sammen med kommunens Børne- og Ungepolitik samt Inklusionspolitik en fælles værdimæssig ramme for det pædagogiske arbejde i vores dagtilbud. Den fælles ramme er det grundlag, vi står på, når vi arbejder med børnenes trivsel, udvikling og læring, og er udgangspunkt for samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale.

Dreng med maling på hænderne

Gode dagtilbud

I Dragør Kommune har vi forskellige typer af dagtilbud til vores børn i alderen 0-6 år; en dagpleje, vuggestue, fire børnehaver og fire integrerede institutioner. Sammen med forældrene spiller dagtilbuddene en vigtig rolle i børnenes første leveår. Vi ved, at gode dagtilbud gør en stor forskel for børnene – både på kort og på lang sigt.

Med høj faglighed

I Dragør Kommune prioriterer vi dagtilbudsområdet højt. Vi lægger vægt på høj faglighed hos det pædagogiske personale, der hver dag gør deres bedste for, at børnene trives, udvikler sig og lærer. Alle børn skal have et værdifuldt børneliv og et stærkt fundament til at klare sig videre i livet.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.