Skip navigationen

Folkeoplysningspolitik

Dragør Kommunes folkeoplysningspolitik udstikker rammerne for kommunens prioriterede indsats i de kommende år og opstiller visioner og pejlemærker for folkeoplysningsområdet.

Foto af personer omkring et bord

Formål

Formålet med folkeoplysningspolitikken er at sætte og fastholde målet for folkeoplysningen i Dragør Kommune. Derudover skal politikken bidrage til at skabe kontinuitet og sammenhæng i folkeoplysningsarbejdet. Folkeoplysningspolitikken understøtter kommunens kultur- og fritidspolitik og forholder sig til kommunens øvrige politikker som børne- og ungepolitikken, sundhedspolitikken og ældrepolitikken.

Vision

Visionen for kommunens folkeoplysningspolitik er, at

  • sikre rammer for en fortsat udvikling af et godt og rigt kultur- og fritidsliv til glæde for kommunens borgere
  • skabe helhed og sammenhæng i kultur- og fritidstilbud
  • skabe rum for mangfoldighed og aktiv deltagelse indenfor kultur- og fritidsområderne
  • synliggøre kvaliteterne i Dragør Kommunes kultur- og fritidsliv i og uden for kommunen
  • medvirke til at fastholde Dragør som et dejligt sted at bo og som et trygt og berigende sted at lade børn vokse op.

Folkeoplysningsloven

De folkeoplysende aktiviteter er reguleret ved folkeoplysningsloven. Formålet med folkeoplysningsloven er at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og den enkelte initiativtagers idegrundlag. Folkeoplysningspolitikken skal bidrage til at synliggøre visioner og mål samt øge handlekraften og skabe initiativ i foreningerne, ved at foreningerne er klar over visionerne, målene og de konkrete tiltag og dermed kender deres råderum og muligheder.