Skip navigationen

Handicap- og psykiatripolitik

Dragør kommunes handicap- og psykiatripolitik

Lige muligheder for alle. Dragør kommunes handicap- og psykiatripolitik.

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle er titlen på Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik. Politikken skal bidrage til at skabe bevidsthed om de vilkår, mennesker med handicap har.

Målsætning

Den overordnede målsætning for handicap- og psykiatripolitikken er det tilgængelige samfund. Handicappede bør have mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Politikken opstiller overordnede mål for indsatsen på områder som fysisk tilgængelighed, kommunikation, uddannelse og arbejdsliv.

 

Kontakt

Borger og Social - børneteamet

Telefon: 32 89 03 97

Du kan også sende en mail til Borger og Social
borgerogsocial@dragoer.dk