Skip navigationen

Handicappolitik

Dragør kommunes handicappolitik

Foto af ung blind kvinde med stok og førerhund gående på vej belagt med brosten

Fire temaer i fokus

Handicappolitikken skal sætte fokus på, at borgere med funktionsnedsættelse skal kunne deltage i samfundet på egne vilkår og med mulighed for at kunne mestre eget liv.

I handicappolitikken kan du læse om de fire temaer, som vi sætter i fokus de næste fire år:

  1. Mennesket først - tryghed for den enkelte
  2. Et aktivt handicapliv
  3. Rammer for et godt og værdigt handicapliv
  4. Et sundt liv som handicappet