Skip navigationen

Inklusionspolitik – at høre til i et fællesskab

Dragør Kommunes inklusionspolitik understøtter en praksis, hvor alle børn og unge skal have mulighed for at indgå aktivt i faglige og sociale fælleskaber, hvor de bliver hørt og anerkendt. Med inklusionspolitikken ønsker vi at tilbyde børn og unge de bedst mulige – og gerne nære lokale og kommunale tilbud. Vi ønsker gennem en inkluderende pædagogisk praksis, at vores lokale fællesskaber i institutioner, skoler og fritidstilbud har et lærende og udviklende tilbud til alle børn og unge. Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

Fra forside af inklusionspolitik - unge, der leger

Inklusionsmål

Målet i Dragør Kommune er at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor flest muligt trives. Der tages udgangspunkt i, at det pædagogiske læringsmiljø i institutioner og skoler tilrettelægges således, at alle børn og unge oplever en grundlæggende omsorg samt fleksible gruppedannelser og læringsmiljøer.