Skip navigationen

Inklusionspolitik – at høre til i et fællesskab

Dragør Kommunes inklusionspolitik understøtter en praksis, hvor alle børn og unge skal have mulighed for at indgå aktivt i faglige og sociale fælleskaber, hvor de bliver hørt og anerkendt. Med inklusionspolitikken ønsker vi at tilbyde børn og unge de bedst mulige – og gerne nære lokale og kommunale tilbud. Vi ønsker gennem en inkluderende pædagogisk praksis, at vores lokale fællesskaber i institutioner, skoler og fritidstilbud har et lærende og udviklende tilbud til alle børn og unge. Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

Fra forside af inklusionspolitik - unge, der leger

Inklusionsmål

Målet i Dragør Kommune er at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor flest muligt trives. Der tages udgangspunkt i, at det pædagogiske læringsmiljø i institutioner og skoler tilrettelægges således, at alle børn og unge oplever en grundlæggende omsorg samt fleksible gruppedannelser og læringsmiljøer.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur (1)

Sikker Post til Børn og Pædagogik

Sikker Post til Skole- og Kulturafdelingen

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

Telefon: 32 89 01 00