Skip navigationen

Kultur- og fritidspolitik

Dragør Kommune ønsker med denne kultur- og fritidspolitik at bevare det lokale særpræg og samtidig fastholde og udvikle tidssvarende tilbud som grundlaget for et varieret og aktivt fritids- og kulturliv i kommunen

Skurbyen
Skurbyen på Dragør havn

Kultur- og fritidspolitikken sætter rammerne for udvikling af kultur- og fritidslivet.

Den skal fungere som paraply for den samlede vifte af kultur- og fritidsmuligheder i Dragør Kommune, og være et fælles pejlemærke at samarbejde ud fra om projekter i Dragør Kommune.

 

Pointer fra kultur- og fritidspolitikken

  • Et rigt og varieret kultur- og fritidsliv giver sammenhængskraft i menneskers liv og er med til at skabe forudsætningerne for, at det hele menneske kan udfolde sig
  • Dragør Kommune tilbyder borgere og besøgende et aktivt og udviklende kultur- og fritidsliv
  • Et liv der baserer sig på åbenhed og stærke traditioner, som i høj grad er båret af et samspil mellem kulturinstitutioner og lokale foreninger
  • Dragør overrasker og udfordrer med unikke oplevelser, hvor der gives plads til mangfoldighed, kreativitet og borgerinddragelse på kultur- og fritidsområdet
  • Det er vigtigt, at der fortsat investeres i kultur- og fritidsområdet, samt at der arbejdes på at skabe synergi mellem kultur- og erhvervsliv, kulturinstitutioner, selvorganiserede aktiviteter, foreningslivet, folkeoplysningsområdet, daginstitutioner, folkeskoler, ungdomsklub, ungdomsskole m.fl. i legende og skabende miljøer