Skip navigationen

Politik for et aktivt medborgerskab

Som kommune ønsker vi at arbejde for et aktivt medborgerskab, hvor alle – unge, voksne og ældre – har mulighed for og lyst til at bidrage til fællesskabet, uanset sociale tilhørsforhold.

Aktivt medborgerskab

Der er tre formål med denne politik

  1. At styrke fællesskabet og sammenhængskraften i Dragør
  2. At mobilisere lokalsamfundets ressourcer til gavn for borgerne
  3. At skabe en fælles forståelse for prioriteringer og en dialog om opgaveløsning.

Fremtidens ressourcer i et nyt perspektiv

Velfærdssamfundet er under pres. Den offentlige service beskæres, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at de økonomiske vilkår for kommuner og andre offentlige virksomheder vil blive bedret i de kommende år. Samtidig rammer nye udfordringer vores samfund. Der er en øget tilgang af flygtninge, befolkningen bliver ældre og mere plejekrævende, og klimaændringer kræver nye investeringer og tiltag.

Dragør Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt disse vilkår, og det skaber et behov for en ny tilgang til at mobilisere lokalsamfundets ressourcer.

I Dragør Kommune ønsker vi også i fremtiden at skabe og vedligeholde et godt lokalsamfund at leve i. Vi vil arbejde for et velfungerende samarbejde mellem kommune, virksomheder, foreninger og aktive borgere.

Kontakt

Plan og Teknik - Erhverv og Turisme

Mail: pt@dragoer.dk

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Plan og Teknik - Erhverv og Turisme
erhverv@dragoer.dk