Skip navigationen

Skolepolitik

Skolepolitikken for Dragør Kommune tager sit afsæt i den nationale lovgivning og politik på området. Skolepolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

Fra forside af skolepolitik - børn på borde

Vision

I Dragør kommune ønsker vi en skole, hvor børnene trives og har det godt, mens de bliver dygtige. Det er vores overbevisning, at børn der er glade og trives har de bedste forudsætninger for at lære og blive fagligt dygtige. Vi ønsker en skole, hvor vi målt på trivsel og faglige resultater udmærker os som nogle af de bedste i landet. Vi har meget at være stolte af i Dragør, og skolen er en af dem. Vi er stolte af vores skole, som danner fundamentet for vores børns dannelse i et lokalsamfund, hvor skolen udgør et centralt omdrejningspunkt for lokale fællesskab. Vi tror på, at skolen og det omkringliggende samfund gør hinanden bedre til glæde for vores børn.

Kort formuleret er visionen for skolerne i Dragør

Dragør Kommunes skolevæsen skal være blandt landets bedste målt på trivsel og faglige resultater.

Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
sbk@dragoer.dk