Skip navigationen

Skolepolitik

Skolepolitikken er lavet i samarbejde med elever, forældre og medarbejdere

Skolepolitikken består af en fælles vision

,,I Dragør Kommune er alle elever glade for at gå i skole. Det er eleverne, fordi de møder et elevvenligt skolevæsen, som giver dem lyst til læring og understøtter en kultur og dannelse hvor der er plads og rum til alle. Vores elever kender deres rødder og lokale udgangspunkt, hvilket gør dem i stand til at blive aktive borgere, der tager del i demokratiet og indgår i fællesskaber''.

Og fire strategispor

  • Ingen alene
  • Lyst til læring
  • Rum til læring
  • Lokal forankring

Skolepolitikken er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 22. april 2021.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.