Skip navigationen

Skolepolitik

Skolepolitikken for Dragør Kommune tager sit afsæt i den nationale lovgivning og politik på området. Skolepolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

Fra forside af skolepolitik - børn på borde

Vision

I Dragør Kommune ønsker vi en skole, hvor børnene trives og har det godt, mens de bliver dygtige. Det er vores overbevisning, at børn, der er glade og trives, har de bedste forudsætninger for at lære og blive fagligt dygtige. Vi ønsker en skole, hvor vi målt på trivsel og faglige resultater udmærker os som et af de bedste skolevæsner i Danmark. Vi har meget at være stolte af i Dragør Kommune. Vi er således stolte af vores skole, som danner fundamentet for vores børns dannelse i et lokalsamfund, hvor skolen udgør et centralt omdrejningspunkt for det lokale fællesskab. Vi tror på, at skolen og det omkringliggende samfund gør hinanden bedre – ikke mindst til glæde for vores børn og unge.

Kort formuleret er visionen for skolerne i Dragør

Dragør Kommunes skolevæsen skal være blandt landets bedste målt på trivsel og faglige resultater.

Kontakt

Børn, Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Børn, Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Børn, Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.