Skip navigationen

Sundhedspolitik

Dragør Kommunes Sundhedspolitik beskriver den overordnede ramme for kommunens indsats på sundhedsområdet.

Vision

Sundheds arbejdet skal skabe gode rammer for sundhed og trivsel for alle borgere. Sundhed handler om at have ressourcer til at leve det liv, man har lyst til. Trivsel handler om fysisk, psykisk og socialt velvære.

Indsatsområder

Sundhedspolitikken fokuserer på en række indsatsområder. Indsatsområderne er de pejlemærker kommunens sundhedsindsats sigter efter.

 • Folkesygdomme
 • Fysisk aktivitet
 • Sund kost
 • Overvægt
 • Rygning
 • Alkohol
 • Illegale rusmidler
 • Stress
 • Arbejdsliv
 • Bymiljø og natur
 • Trafik

Baggrund

Med kommunalreformen og sundhedsloven overtog Dragør Kommune ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne. Dragør Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet 30.7.2007.

Kontakt

Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.