Skip navigationen

By-, Erhvervs- og Planudvalget

By-, Erhvervs- og Planudvalget er nedsat under Kommunalbestyrelsen. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens erhvervs, turist- og planmæssige opgaver og udvalget har ansvaret for lokalplaner samt for en samordnet kommuneplanlægning.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og drager omsorg for økonomiske konsekvensvurderinger af planforslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om planforslagene.

Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af kommunens tekniske og miljømæssige opgaver samt inden for arealanvendelsen.

Udvalgets sammensætning i valgperioden 1.1.2014 – 31.12.2017:

 • Allan Holst (A)

  Formand
  Søvej 82
  2791 Dragør
  Tlf. 22 80 00 83
  E-mail alho@dragoer.dk
 • Jerrik Walløe (C)

  Stenbakken 3
  2791 Dragør
  Tlf. 24 92 92 56
  E-mail jerrikw@dragoer.dk
 • Asger Larsen (I)

  Stubvænget 3
  2791 Dragør
  Tlf. 20 44 83 29
  E-mail asgerl@dragoer.dk
 • Morten Dreyer (O)

  Ålegårdsvænget 27
  2791 Dragør
  Tlf. 28 72 73 94
  E-mail mortend@dragoer.dk
 • Birger Larsen (O)

  Duevænget 8
  2791 Dragør
  Tlf. 20 73 83 14
  E-mail birgerl@dragoer.dk
 • Ebbe Kyrø (T)

  Søndre Strandvej 133
  2791 Dragør
  Tlf. 40 11 59 05
  E-mail ebbek@dragoer.dk
 • Helle Barth (V)

  D. B. Dirchsens Alle 46
  2791 Dragør
  Tlf. 40 14 60 88
  E-mail helleb@dragoer.dk
Kontakt

Borgmestersekretariat, IT og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat, IT og Personale
dragoer@dragoer.dk