Skip navigationen

CV og Udvalgsposter 2018-2021

Her kan du se hvilke poster kommunalbestyrelsesmedlemmerne er udpeget til af Dragør Kommunalbestyrelse og se medlemmernes CV.

Eik Dahl Bidstrup (V), Borgmester

Eik Dahl Bidstrup - Udvalgsposter

Økonomiudvalget, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, Dragør Erhverv, KL-delegeret, Musik- og Kulturskolen, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg.

Suppleantposter

Repræsentantskabet i MOVIA.

Helle Barth (V)

Helle Barth - Udvalgsposter

By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Skoleudvalget, Formand for udvalg for klima/diger, Folkeoplysningsudvalget, Beboer- og Pårørenderåd på Enggården, Biblioteks- og Lokalarkivrådet.

Suppleantposter

Handicaprådet, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Dragør Ældreboligselskab, Grønt Råd.

Kim Dupont (V)

Kim Dupont er seminarieuddannet lærer og selvstændig og blev valgt ind i kommunalbestyrelsen 2018.

Venstre i Dragør

Facebook

Kim Dupont - Udvalgsposter

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget, Valgbestyrelse for kommunale valg, Institutionssamrådet. Forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave, Forældrebestyrelsen i Nordstrandens vuggestue.

Suppleantposter

Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Dragør Ældreboligselskab, 

Allan Holst (A), 1. viceborgmester

Allan Holst - Udvalgsposter

Økonomiudvalget, Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Det rådgivende havneråd, Formand for udvalg for infrastruktur, Folkeoplysningsudvalget, HOFOR Vand og Spildevand Holding, Politikredsrådet, MOVIA, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg, Brugerrådet i Wiedergårdens Aktivitetshus, Museum Amager, Grønt Råd.

Suppleantposter

Beredskabskommissionen, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, KL-delegeret, KLs repræsentantskab. 

Nicolaj Bertel Riber (A)

Nicolaj Bertel Riber er forsikringsrådgiver og kontaktcenter-koordinator i Magistrenes A-kasse (pr. 1/4 2019). og har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1. januar 2018.

Linedin

Facebook

Nicolaj Bertel Riber - Udvalgsposter

Økonomiudvalget, Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børn og Ungeudvalget, Handicaprådet, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg, Skolebestyrelsen på Dragør Skole, Forældrebestyrelsen i Harevænget, Forældrebestyrelsen for dagplejen, Ungdomsskolebestyrelsen, FGU hovedstaden. 

Lisbeth Dam Larsen (A)

Lisbeth Dam Larsen - Udvalgsposter

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Formand for Skoleudvalget, Forældrebestyrelsen i Køjevænget, Dragør Bevaringsnævn, Store Magleby Bevaringsfond. 

Suppleantposter

Valgbestyrelsen for kommunale valg.

Morten Dreyer (O)

Morten Dreyer - Udvalgsposter

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Børn og Ungeudvalget, Formand for Det rådgivende havneråd, ARC, Institutionssamrådet, Valgbestyrelse for kommunale valg, Store Magleby bevaringsfond.

Suppleantposter

HMN Naturgas I/S, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger.

Anne Funk (O)

Anne Funk - Udvalgsposter

By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget, HMN Naturgas I/S, Forældrebestyrelsen i Sansehuset.

Suppleantposter

ARC, Valgbestyrelsen for kommunale valg.

Kenneth Gøtterup (C)

Født 6.2.1970, Kenneth Gøtterup er direktør, Cand.scient.soc og blev valgt 1. gang som 1. suppleant i 2006. Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2010. 

Kenneth Gøtterup - Udvalgsposter

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Dragør Bevaringsnævn, Valgbestyrelsen for kommunale valg. 

Katrine Tholstrup (C)

Katrine Tholstrup - Udvalgsposter 

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Forældrebestyrelsen i Hollænderhus.

Martin Wood Pedersen (C)

Martin Wood Pedersen er direktør i Nilfisk koncernen, med ansvar for den nordiske region.

Martin Wood Pedersen - Udvalgsposter

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Skoleudvalget, Forældrebestyrelsen i Høgevænget.

Suppleantposter

Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger.

Peter Læssøe (T), 2. viceborgmester

Født 31. marts 1960 - uddannet ingeniør og økonom - har siddet i kommunalbestyrelsen siden 1. januar 2010.

Linkedin

Peter Læssøe - Udvalgsposter

Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, KL-delegeret, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Idrætshallernes brugerråd, Brugerråd for skovarealerne på Amager, Forældrebestyrelsen i Sølyst, formand for Ungdomsskolebestyrelsen. 

Ebbe Kyrø (T)

Ebbe Kyrø - Udvalgsposter

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Det rådgivende havneråd, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Dragør Bevaringsnævn, Store Magleby Bevaringsfond, Grønt Råd.

Suppleantposter

Handicapråd, KL-delegeret. 

Annette Nyvang (T)

Annette Nyvang er journalist og blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2014.

Liste Ts hjemmeside

LinkedIn 

Annette Nyvang - Udvalgsposter

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Skoleudvalget, Institutionssamråd, Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole, Museum Amager.

Suppleantposter

Valgbestyrelsen for kommunale valg, Grønt Råd.

Ann Harnek (T)

Ann Harnek - Udvalgsposter

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Skoleudvalget, Forældrebestyrelsen i Kornblomsten. 

Suppleantposter

Valgbestyrelsen for kommunale valg.

 

Kontakt

Borgmestersekretariat og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat og Personale
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.