Skip navigationen

§ 17, stk. 4 - Udvalg for Rekruttering og Fastholdelse

Dragør Kommune har på Sundheds og Omsorgs området et højt vikarforbrug, blandt andet fordi det kan være svært at rekruttere til ledige stillinger inden for dette område. Udvalget skal som udgangspunkt have fokus på Sundheds- og Omsorgsområdet, men udvalgets anbefalinger skal komme hele kommunen til gode.

Udvalget har til formål at understøtte og bidrage til Dragør kommunes Strategi for fastholdelse og rekruttering, samt det politiske ønske om at Dragør Kommune skal være en god arbejdsplads.

Udvalgets medlemmer

Nicolaj Bertel Riber (A) Kommunalbestyrelsesmedlem.

Kim Dupont (V) Kommunalbestyrelsesmedlem.

Anne Funk (O) Kommunalbestyrelsesmedlem.

Peter Læssøe (T) Kommunalbestyrelsesmedlem.

Katrine Tholstrup (C) Kommunalbestyrelsesmedlem.

Jeanette Øbo Glæsner (Medlem af HMU)

Elisabeth Kolnes (Medlem af HMU)

Kontakt

Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.