Skip navigationen

§ 17, stk. 4 - udvalg om infrastruktur

Dragør skal være et godt sted at leve og arbejde. Infrastruktur i bred forstand er en væsentlig kilde til at sikre, at Dragør fortsat opleves som et attraktivt sted at bosætte sig, have børn, pendle eller starte virksomhed. Samtidig er Dragør et attraktivt mål for besøgende og turister. Det giver både muligheder og udfordringer, som skal håndteres godt.

Udvalgets opgave er at afdække problemstillinger og udfordringer, samt at afsøge muligheder for forbedringer og for sammenhængende løsninger både i Dragør Kommune og i relation til vores naboer og øvrige samarbejdspartnere.

Udvalgets medlemmer

Lisbeth Dam Larsen (A)

Ebbe Kyrø (T)

Helle Barth (V)

Morten Dreyer (O)

Martin Wood Pedersen (C)

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.