Skip navigationen

§17, stk. 4 - Udvalg om Klima- og kystsikring

Risikoen for oversvømmelser stiger i de kommende år i takt med forventede klimaforandringer. Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og er sårbar over for havvandsstigninger og stormflod. Med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet har Dragør Kommune besluttet at igangsætte et storstilet arbejde med en strategisk udviklingsplan for ”Den robuste kyst-kommune”. Målet er at kunne tilpasse kystbeskyttelsen af Dragør til fremtidens klima.

Udvalgets arbejde startes 1. september 2020 og løber i fase 1 frem til 31.12.2020. Fase 2 løber fra 1. marts 2021 og frem til 30. juni 2021.

Udvalgets medlemmer

Ebbe Kyrø (T)

Per Faldborg Olesen (V)

Morten Dreyer (O)

Lisbeth Dam Larsen (A)

Martin Wood Pedersen (C)

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.