Skip navigationen

§ 17, stk. 4 - udvalg om strukturel genopretning

Strukturel genopretning er en sammenkobling af strukturel ændringer og økonomisk genopretning. Dragør Kommune er demografisk udfordret. Staten lægger flere og flere opgaver ud til kommunerne – uden at der følger finansiering med.

Udvalget har til formål at identificere og undersøge hvordan Dragør Kommune – på kreativ vis og uden at gå på kompromis med kvaliteten – kan muliggøre en mere effektiv ældrepleje, en effektfuld dialog med de ældre borgere i kommunen og en mere effektiv drift af det nære sundhedsvæsen.

Udvalgets medlemmer

Eik Dahl Bidstrup (V)

Peter Læssøe (T)

Nicolaj Bertel Riber (A)

Morten Dreyer (O)

Kenneth Gøtterup (C)

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.