Skip navigationen

Udvalgsposter 2018-2021

Her kan du se hvilke poster kommunalbestyrelsesmedlemmerne er udpeget til af Dragør Kommunalbestyrelse.

Eik Dahl Bidstrup (V), Borgmester

Økonomiudvalget, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, Dragør Erhverv, KL-delegeret, Musik- og Kulturskolen, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg.

Suppleantposter

Repræsentantskabet i MOVIA.

Helle Barth (V)

By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Skoleudvalget, Formand for udvalg for klima/diger, Folkeoplysningsudvalget, Beboer- og Pårørenderåd på Enggården, Biblioteks- og Lokalarkivrådet.

Suppleantposter

Handicaprådet, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Dragør Ældreboligselskab, Grønt Råd.

Kim Dupont (V)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget, Valgbestyrelse for kommunale valg, Institutionssamrådet. Forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave, Forældrebestyrelsen i Nordstrandens vuggestue.

Suppleantposter

Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Dragør Ældreboligselskab, 

Allan Holst (A), 1. viceborgmester

Økonomiudvalget, Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Det rådgivende havneråd, Formand for udvalg for infrastruktur, Folkeoplysningsudvalget, HOFOR Vand og Spildevand Holding, Politikredsrådet, MOVIA, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg, Brugerrådet i Wiedergårdens Aktivitetshus, Museum Amager, Grønt Råd.

Suppleantposter

Beredskabskommissionen, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, KL-delegeret, KLs repræsentantskab. 

Nicolaj Riber (A)

Økonomiudvalget, Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Børn og Ungeudvalget, Handicaprådet, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg, Skolebestyrelsen på Dragør Skole, Forældrebestyrelsen i Harevænget, Forældrebestyrelsen for dagplejen, Ungdomsskolebestyrelsen. 

Lisbeth Dam Larsen (A)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Formand for Skoleudvalget, Forældrebestyrelsen i Køjevænget, Dragør Bevaringsnævn, Store Magleby Bevaringsfond. 

Suppleantposter

Valgbestyrelsen for kommunale valg.

Morten Dreyer (O)

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Børn og Ungeudvalget, Formand for Det rådgivende havneråd, ARC, Institutionssamrådet, Valgbestyrelse for kommunale valg, Store Magleby bevaringsfond.

Suppleantposter

HMN Naturgas I/S, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger.

Anne Funk (O)

By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget, HMN Naturgas I/S, Forældrebestyrelsen i Sansehuset.

Suppleantposter

ARC, Valgbestyrelsen for kommunale valg.

Kenneth Gøtterup (C)

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Dragør Bevaringsnævn, Valgbestyrelsen for kommunale valg. 

Katrine Tholstrup (C)

 Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Forældrebestyrelsen i Hollænderhus.

Martin Wood Pedersen (C)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Skoleudvalget, Forældrebestyrelsen i Høgevænget.

Suppleantposter

Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger.

Peter Læssøe (T), 2. viceborgmester

Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, KL-delegeret, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Idrætshallernes brugerråd, Brugerråd for skovarealerne på Amager, Forældrebestyrelsen i Sølyst, Ungdomsskolebestyrelsen. 

Ebbe Kyrø (T)

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Det rådgivende havneråd, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Dragør Bevaringsnævn, Store Magleby Bevaringsfond, Grønt Råd.

Suppleantposter

Handicapråd, KL-delegeret. 

Annette Nyvang (T)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Skoleudvalget, Institutionssamråd, Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole, Museum Amager.

Suppleantposter

Valgbestyrelsen for kommunale valg, Grønt Råd.

Ann Harnek (T)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Skoleudvalget, Forældrebestyrelsen i Kornblomsten. 

Suppleantposter:

Valgbestyrelsen for kommunale valg.

 

Kontakt

Borgmestersekretariat, IT og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat, IT og Personale
dragoer@dragoer.dk