Skip navigationen

Udvalgsposter 2018-2021

Her kan du se hvilke poster kommunalbestyrelsesmedlemmerne er udpeget til af Dragør Kommunalbestyrelse.

Eik Dahl Bidstrup (V), Borgmester

Økonomiudvalget, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, Dragør Erhverv, KL-delegeret, Musik- og Kulturskolen, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg.

Suppleantposter

Repræsentantskabet i MOVIA.

Helle Barth (V)

By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Skoleudvalget, Formand for udvalg for klima/diger, Folkeoplysningsudvalget, Beboer- og Pårørenderåd på Enggården, Biblioteks- og Lokalarkivrådet.

Suppleantposter

Handicaprådet, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Dragør Ældreboligselskab, Grønt Råd.

Kim Dupont (V)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget, Valgbestyrelse for kommunale valg, Institutionssamrådet. Forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave, Forældrebestyrelsen i Nordstrandens vuggestue.

Suppleantposter

Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Dragør Ældreboligselskab, 

Allan Holst (A), 1. viceborgmester

Økonomiudvalget, Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Det rådgivende havneråd, Formand for udvalg for infrastruktur, Folkeoplysningsudvalget, HOFOR Vand og Spildevand Holding, Politikredsrådet, MOVIA, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg, Brugerrådet i Wiedergårdens Aktivitetshus, Museum Amager, Grønt Råd.

Suppleantposter

Beredskabskommissionen, Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, KL-delegeret, KLs repræsentantskab. 

Nicolaj Bertel Riber (A)

Økonomiudvalget, Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Børn og Ungeudvalget, Handicaprådet, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Valgbestyrelse for kommunale valg, Skolebestyrelsen på Dragør Skole, Forældrebestyrelsen i Harevænget, Forældrebestyrelsen for dagplejen, Ungdomsskolebestyrelsen, FGU hovedstaden. 

Lisbeth Dam Larsen (A)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Formand for Skoleudvalget, Forældrebestyrelsen i Køjevænget, Dragør Bevaringsnævn, Store Magleby Bevaringsfond. 

Suppleantposter

Valgbestyrelsen for kommunale valg.

Morten Dreyer (O)

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Børn og Ungeudvalget, Formand for Det rådgivende havneråd, ARC, Institutionssamrådet, Valgbestyrelse for kommunale valg, Store Magleby bevaringsfond.

Suppleantposter

HMN Naturgas I/S, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger.

Anne Funk (O)

By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget, HMN Naturgas I/S, Forældrebestyrelsen i Sansehuset.

Suppleantposter

ARC, Valgbestyrelsen for kommunale valg.

Kenneth Gøtterup (C)

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Dragør Bevaringsnævn, Valgbestyrelsen for kommunale valg. 

Katrine Tholstrup (C)

 Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger, Forældrebestyrelsen i Hollænderhus.

Martin Wood Pedersen (C)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Skoleudvalget, Forældrebestyrelsen i Høgevænget.

Suppleantposter

Valgbestyrelse for folketingsvalg, EU-valg og folkeafstemninger.

Peter Læssøe (T), 2. viceborgmester

Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet, KL-delegeret, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Idrætshallernes brugerråd, Brugerråd for skovarealerne på Amager, Forældrebestyrelsen i Sølyst, Ungdomsskolebestyrelsen. 

Ebbe Kyrø (T)

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Det rådgivende havneråd, Valgbestyrelsen for kommunale valg, Dragør Bevaringsnævn, Store Magleby Bevaringsfond, Grønt Råd.

Suppleantposter

Handicapråd, KL-delegeret. 

Annette Nyvang (T)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Skoleudvalget, Institutionssamråd, Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole, Museum Amager.

Suppleantposter

Valgbestyrelsen for kommunale valg, Grønt Råd.

Ann Harnek (T)

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Skoleudvalget, Forældrebestyrelsen i Kornblomsten. 

Suppleantposter:

Valgbestyrelsen for kommunale valg.

 

Kontakt

Borgmestersekretariat og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat og Personale
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.