Skip navigationen

Ældrerådet

Her kan du læse om ældrerådet, medlemmer, vedtægter og forretningsorden

Ældrerådet består pr 14. september 2018 af følgende medlemmer:

  • Leif Ingersholm

  • Nadia Langhoff

  • Renee Schwaner

  • Nils Riiber Høj

Valg til ældrerådet 2017

Det nye ældreråd tiltrådte 1. november 2017 og bestod ved tiltrædelsen af:

Ole Morten Landsmann          483 stemmer

Renee Schwaner                   404 stemmer

Knud Ulf Berggreen               362 stemmer

Leif Ingersholm                     241 stemmer

Nadia Langhoff                      182 stemmer

Suppleanter:  

Nils Riiber Høj                       128 stemmer

Svend-Aage Jespersen            70 stemmer

I alt er indkommet 1.906 stemmer, hvilket svarer til en stemmeprocent på 43,8 %. 36 stemmer var blanke eller ugyldige.

Ældrerådet konstituerer sig på første møde, herunder valg af formand. På efterfølgende møder skal rådet vedtage ny forretningsorden og vedtægter.

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Sundhed og Omsorg
sundhedogomsorg@dragoer.dk