Skip navigationen

Ældrerådet

Her kan du læse om ældrerådet, medlemmer, vedtægter og forretningsorden

Valget til ældrerådet er gennemført.

Det nye ældreråd tiltræder 1. november 2017 og består af:

Ole Morten Landsmann          483 stemmer

Renee Schwaner                   404 stemmer

Knud Ulf Berggreen               362 stemmer

Leif Ingersholm                     241 stemmer

Nadia Langhoff                      182 stemmer

Suppleanter:  

Nils Riiber Høj                       128 stemmer

Svend-Aage Jespersen            70 stemmer

I alt er indkommet 1.906 stemmer, hvilket svarer til en stemmeprocent på 43,8 %. 36 stemmer var blanke eller ugyldige.

Ældrerådet konstituerer sig på første møde, herunder valg af formand. På efterfølgende møder skal rådet vedtage ny forretningsorden og vedtægter.

Ældrerådet består  pr 01.11.2017 af følgende medlemmer

  • Knud Ulf Berggreen

  • Leif Ingersholm

  • Nadia Langhoff

  • Renee Schwaner

  • Ole Morten Landsmann

og følgende suppleanter. Suppleanterne deltager ikke i Ældrerådets, og indkaldes kun ved længerevarende eller varigt forfald.

  • Nils Riiber Høj

Kontakt

Sundhed og Omsorg - Sekretær

Træffes ikke onsdag

Telefon: 32 89 02 03