Skip navigationen

Ældrerådet

Her kan du læse om ældrerådet, medlemmer, vedtægter og forretningsorden

Ældrerådet består pr 14. september 2018 af følgende medlemmer:

  • Leif Ingersholm

  • Nadia Langhoff

  • Renee Schwaner

  • Nils Riiber Høj

Valg til ældrerådet 2017

Det nye ældreråd tiltrådte 1. november 2017 og bestod ved tiltrædelsen af:

Ole Morten Landsmann          483 stemmer

Renee Schwaner                   404 stemmer

Knud Ulf Berggreen               362 stemmer

Leif Ingersholm                     241 stemmer

Nadia Langhoff                      182 stemmer

Suppleanter:  

Nils Riiber Høj                       128 stemmer

Svend-Aage Jespersen            70 stemmer

I alt er indkommet 1.906 stemmer, hvilket svarer til en stemmeprocent på 43,8 %. 36 stemmer var blanke eller ugyldige.

Ældrerådet konstituerer sig på første møde, herunder valg af formand. På efterfølgende møder skal rådet vedtage ny forretningsorden og vedtægter.

Kontakt
Kontakt

Sundhed og Omsorg

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Sundhed og Omsorg
sundhedogomsorg@dragoer.dk