Skip navigationen

Beboer- og pårørenderåd på Omsorgscenteret Enggården

Der er nedsat et Beboer- og Pårørenderåd på Enggården.

Rådets opgaver

Det er Beboer- og Pårørenderådets opgave at deltage i hverdagslivet for beboere på Omsorgscenteret Enggården.

Rådet kan udelukkende deltage i sager af generel karakter og kan ikke behandle personsager.

Rådets vedtægter

Rådet er nedsat af kommunen og vedtægterne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Læs Beboer- og Pårørenderådets vedtægter. 

Rådets sammensætning 

Rådet består af 7 beboerrepræsentanter, hvoraf den ene er formandsposten og 4 medarbejderrepræsentanter, der alle har stemmeret.

I Rådets møder deltager centerlederen, et medlem af Kommunalbestyrelsen samt et medlem af Ældrerådet, alle uden stemmeret.

Enggården stiller sekretærbistand til rådighed. Referatet fra mødet er et beslutningsreferat.

Rådet mødes minimum 4 gange om året.

Formand

Formand Ditlev Wærling

Beboerrepræsentanter

Afdeling A:
Pia Dahl
E-mail: piaedahl@yahoo.dk
Telefon 25 54 27 95

Afdeling B:
Annette B. Petersen
E-mail: joergen@elimar.dk
Telefon 31 57 94 06

Anita Anemone Ernst
E-mail: annemone62@live.dk 
Telefon 23 31 82 62

Afdeling C: 
Ditlev Wærling (formand)
E-mail: dsw@stofanet.dk  
Telefon 24 49 25 39

Lisa Broberg (næstformand)
E-mail: lisab@stofanet.dk
Telefon 26 17 00 36

Afdeling D:
Lisbeth Scott Magle Pedersen
E-mail: lisbscott@gmail.com
Telefon 25 66 77 62

Medarbejderrepræsentanter

Afdeling A:
Vakant pt

Afdeling B: 
Charlotte Weihrauch

Afdeling C:
Christina Müller

Afdeling D: 
Vakant pt.

Repræsentant fra kommunalbestyrelsen

Helle Barth

Repræsentant fra Ældrerådet

Leif Ingersholm
E-mail leif@ingersholm.dk
Telefon 20 60 99 11

Databeskyttelse

Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i e-mails. 

Kontakt

Omsorgscentret Enggården

Engvej 20A, 2791 Dragør

Telefon 32 89 04 80 

Centerleder: 32 89 04 81

Omsorgsafdeling A: 32 89 17 18

Omsorgsafdeling B: 32 89 17 11

Omsorgsafdeling C: 32 89 17 14

Omsorgsafdeling D: 32 89 04 76

Midlertidigt ophold: 32 89 01 59

Produktionskøkkenet: 32 89 04 78 

enggaarden@dragoer.dk