Skip navigationen

Beboer- og pårørenderåd på Omsorgscenteret Enggården

Der er nedsat et Beboer- og Pårørenderåd på Enggården.

Rådets opgaver

Det er Beboer- og Pårørenderådets opgave at deltage i hverdagslivet for beboere på Omsorgscenteret Enggården.

Rådet kan udelukkende deltage i sager af generel karakter og kan ikke behandle personsager.

 

Rådets vedtægter

Rådet er nedsat af kommunen og vedtægterne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Læs Beboer- og Pårørenderådets vedtægter

Rådets sammensætning 

Rådet består af 7 beboerrepræsentanter, hvoraf den ene er formandsposten og 4 medarbejderrepræsentanter, der alle har stemmeret.
I Rådets møder deltager centerlederen samt et medlem af Kommunalbestyrelsen, begge uden stemmeret. Enggården stiller sekretærbistand til rådighed. Referatet fra mødet er et beslutningsreferat.

Rådet mødes minimum 4 gange om året.

Formand

Formand Ditlev Wærling

Beboerrepræsentanter

Afdeling A:
Annette Brandi
E-mail: annette@casabrandi.dk
Telefon 20 49 46 42

Afdeling B:
Annette Jørgensen
E-mail: annettejoergensen17@gmail.com
Telefon 26 31 92 00

Arne Kindler
E-mail: arne.kindler@gmail.com
Telefon: 24 85 70 38

Aase von Bülow
E-mail: aasevonbulow@gmail.com 
Telefon 40 84 92 14

Afdeling C: 
Mai-Britt Lorenzen
E-mail: mblo@live.dk
Telefon: 29 66 69 79

Ditlev Wærling
E-mail: dsw@stofanet.dk 
Telefon: 24 49 25 39

Afdeling D:
Vakant pt

Medarbejderrepræsentanter

Afdeling A:
Vakant pt

Afdeling B: 
Charlotte Weihrauch
E-mail: charlottew@dragoer.dk
Telefon 32 89 17 11

Afdeling C:
Christina Müller
E-mail: Christim@dragoer.dk
Telefon 32 89 17 14

Afdeling D: 
Vakant pt.

Repræsentant fra kommunalbestyrelsen

Helle Barth
E-mail: helleb@dragoer.dk
Telefon 40 14 60 88

Kontakt

Omsorgscenteret Enggården

Telefon 32 89 04 80 

 

Centerleder: 32 89 04 81

Omsorgsafdeling A: 32 89 17 18

Omsorgsafdeling B: 32 89 17 11

Omsorgsafdeling C: 32 89 17 14

Omsorgsafdeling D: 32 89 04 76

Midlertidigt ophold: 32 89 01 59

Produktionskøkkenet: 32 89 04 78 

enggaarden@dragoer.dk