Skip navigationen

Beboer- og pårørenderåd på Omsorgscenteret Enggården

Der er nedsat et Beboer- og Pårørenderåd på Enggården.

Rådets opgaver

Det er Beboer- og Pårørenderådets opgave at deltage i hverdagslivet for beboere på Omsorgscenteret Enggården.

Rådet kan udelukkende deltage i sager af generel karakter og kan ikke behandle personsager.

 

Rådets vedtægter

Rådet er nedsat af kommunen og vedtægterne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Læs Beboer- og Pårørenderådets vedtægter

Rådets sammensætning 

Rådet består af 7 beboerrepræsentanter, hvoraf den ene er formandsposten og 4 medarbejderrepræsentanter, der alle har stemmeret.
I Rådets møder deltager centerlederen samt et medlem af Kommunalbestyrelsen, begge uden stemmeret. Enggården stiller sekretærbistand til rådighed. Referatet fra mødet er et beslutningsreferat.

Rådet mødes minimum 4 gange om året.

Formand

Bente Baeré 

Beboerrepræsentanter

Afdeling A:
Leif Ingersholm
E-mail: leif@ingersholm.dk 
Telefon 20 60 99 11

Afdeling B:
Annette Jørgensen
E-mail: ajor@benns.com
Telefon 26 31 92 00

Arne Kindler
E-mail: arne.kindler@gmail.com
Telefon: 24 85 70 38

Afdeling C: 
Bente Baeré
E-Mail: bente.baere@gmail.com
Telefon 22 62 67 73

Mai-Britt Lorenzen
E-mail: mblo@live.dk
Telefon: 29 66 69 79

Suppleant:
Inger Lynge
E-mail: inger.lynge@stofanet.dk 
Telefon 51 64 10 18

Ditlev Wærling
E-mail: dsw@stofanet.dk
Telefon: 24 49 25 39

Afdeling D:
Vakant pt

Medarbejderrepræsentanter

Annette Petersen                                                           
E-mail: annettep@dragoer.dk  
Telefon 32 89 17 18
 
Charlotte Weihrauch
E-mail: charlottew@dragoer.dk
Telefon 32 89 17 11
 
Christina Müller
E-mail: Christim@dragoer.dk
Telefon 32 89 17 14
 
Elena Custura
E-mail: elenac@dragoer.dk
Telefon 53 73 03 81

Repræsentant fra kommunalbestyrelsen

 

Helle Barth
E-mail: helleb@dragoer.dk
Telefon 40 68 38 75

Kontakt

Omsorgscenteret Enggården

Telefon 32 89 04 80 

 

Centerleder: 32 89 04 81

Omsorgsafdeling A: 32 89 17 18

Omsorgsafdeling B: 32 89 17 11

Omsorgsafdeling C: 32 89 17 14

Omsorgsafdeling D: 32 89 04 76

Midlertidigt ophold: 32 89 01 59

Produktionskøkkenet: 32 89 04 78 

enggaarden@dragoer.dk