Skip navigationen

Beboer- og pårørenderåd på Omsorgscenteret Enggården

Der er nedsat et Beboer- og Pårørenderåd på Enggården.

Rådets opgaver

Det er Beboer- og Pårørenderådets opgave at deltage i hverdagslivet for beboere på Omsorgscenteret Enggården.

Rådet kan udelukkende deltage i sager af generel karakter og kan ikke behandle personsager.

 

Rådets vedtægter

Rådet er nedsat af kommunen og vedtægterne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Læs Beboer- og Pårørenderådets vedtægter

Rådets sammensætning 

Rådet består af 7 beboerrepræsentanter, hvoraf den ene er formandsposten og 4 medarbejderrepræsentanter, der alle har stemmeret.
I Rådets møder deltager centerlederen samt et medlem af Kommunalbestyrelsen, begge uden stemmeret. Enggården stiller sekretærbistand til rådighed. Referatet fra mødet er et beslutningsreferat.

Rådet mødes minimum 4 gange om året.

Formand

Nils Riiber Høj 

Beboerrepræsentanter

Afdeling A:
Vakant pt

Afdeling B:
Nils Riiber Høj
E-mail: vaerkstedet@mail.tele.dk
Telefon 20 48 36 45

Afdeling C: 
Bente Baere
E-Mail: baere@mail.dk
Telefon 22 62 67 73

Mai-Britt Lorenzen
E-mail: mblo@live.dk
Telefon: 29 66 69 79

Afdeling D:
Vakant pt

Medarbejderrepræsentanter

Annette Petersen                                                           
E-mail: annettep@dragoer.dk  
Telefon 32 89 17 24
 
Charlotte Weihrauch
E-mail: charlottew@dragoer.dk
Telefon 32 89 17 11
 
Christina Müller
E-mail: Christim@dragoer.dk
Telefon 32 89 17 14
 
Lisa Holsaae
E-mail: lisakh@dragoer.dk
Telefon 32 89 17 25

Repræsentant fra kommunalbestyrelsen

Jens Passarge
Thimandsvænget 27
2791 Dragør
E-mail: jensp@dragoer.dk
Telefon 27 19 83 23      

 

Kontakt

Omsorgscenteret Enggården

Telefon 32 89 04 80 

 

Centerleder: 32 89 04 81

Omsorgsafdeling A: 32 89 04 74

Omsorgsafdeling B: 32 89 17 10

Omsorgsafdeling C: 32 89 17 13

Omsorgsafdeling D: 32 89 17 25

Midlertidigt ophold: 32 89 05 31

Produktionskøkkenet: 32 89 04 78 

enggaarden@dragoer.dk