Skip navigationen

Beredskabskommissionen

Udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionen, jfr. Lov om beredskab § 9.

Fælles beredskabskommission

Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, skal nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. En fælles beredskabskommissions opgaver og kompetencer skal fremgå af samordningsaftalen.

En fælles beredskabskommission skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder borgmestrene i de deltagende kommuner og politidirektøren. Det fremgår af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S, at hver interessent udpeger en personlig stedfortræder for de medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget af interessenten.

Helle Barth (V) er valg som personlig stedfortræder for borgmesteren i perioden 2022-2025. 

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.