Skip navigationen

Beredskabskommissionen

Udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionen, jfr. Lov om beredskab § 9.

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Medlemsantallet skal være ulige (5) og er sammensat således:

  1. Borgmesteren  (formand)
  2. Politimesteren
  3. Herudover 3 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen, som ikke behøver være kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V)
Theis Jensen
Kurt Christensen
Asger Larsen (I)

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk