Skip navigationen

Demokratiudvalget

Her kan du læse om Demokratiudvalgets arbejde i Dragør Kommune.

Demokratiudvalget er et tidsbegrænset § 17, stk. 4 udvalg, der har reference til Økonomiudvalget. Udvalget starter 1. august 2018 og ophører 1. april 2019 med mulighed for forlængelse i højst 3 måneder.

Formand: Helle Barth (V)

Udvalgssekretær: Amalie Sommer (stabschef)

Deltagere:

  • 9 borger repræsentanter: Christian Christensen, Henrik Ankersen, Pia Johansen, Jan Madsen, Henning Jans, Søren Houen Schmidt, Hanne Witschas, Pia Voel og Anne Søegaard
  • 5 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen: Helle Barth (formand, V), Peter Læssøe (T), Morten Dreyer (O), Katrine Tholstrup (C) og Lisbeth Dam Larsen (A)
  • 3 repræsentanter fra administrationen: Kenneth Kristensen, Henriette Ritz Kylmann og Hanna Rehling

Periode: 14.september 2018 til 14.maj 2019

Mødeplan

30.oktober 2018 kl. 12:00-15:00: Studietur i Dragør

14.november 2018 kl. 13:00-17:00: Studietur ude af kommunen, Furesø Kommune

18.december 2018 kl. 17:00-19:00: Drøftelse i udvalget og med eksperter. Åben invitation for interesserede borgere

21.januar 2019 kl. 17:00-19:00: Drøftelse i udvalget

25.februar 2019 kl. 16:00-20:00: Drøftelse i udvalget  

26.marts 2019 kl. 17:00-19:00: Drøftelse i udvalget

23.april 2019 kl. 17:00-19:00: Metodekatalog færdigt

14.maj 2019: Metodekatalog fremlægges for Økonomiudvalget

Der tages forbehold for ændringer i mødeplanen.

Kommissoriet for demokratiudvalget

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.