Skip navigationen

Dragør Bevaringsnævn

Dragør Bevaringsnævn, er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. med tilknytning til bevaringsarbejdet for Dragør gamle bydel, havneområdet samt øvrig byzone.

Formand:

Martin Hans Borg, Blegerstræde 5, 2791 Dragør