Skip navigationen

Ekspropriationskommissionen

Ekspropriations- og taksationskommissioner efter lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven).

Ekspropriations- og taksationskommissioner 

Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.

Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Udpegede for perioden 2022-2025

Erik Skovgaard Nielsen (Ekspropriationskommissionen)
Tommas Brogaard Thomsen (Taksationskommissionen)

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.