Skip navigationen

Ekspropriationskommissionen

Ekspropriations- og taksationskommissioner efter lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (statsekspropriationsloven).

Ekspropriations- og taksationskommissioner (1. instans)

Til de to statslige ekspropriationskommissioner skal kommunalbestyrelsen udpege ét medlem, der optages på den samlede kommunale liste.

Til de 15 kommunale taksationskommissioner skal kommunalbestyrelsen udpege to medlemmer, der optages på den samlede kommunale liste.

Der findes to systemer for ekspropriation og taksation – det statslige og det kommunale.

De statslige ekspropriations- og taksationskommissioner afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Ekspropriationsprocesloven regulerer processen ved statslig ekspropriation, hvor de statslige ekspropriationskommissioner er 1. instans og de statslige taksationskommissioner er 2. instans.

De kommunale taksations- og overtaksationskommissioner afgør erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til vejloven, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om planlægning, lov om okker, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række andre love. Vejloven regulerer processen for erstatningsfastsættelse som følge af kommunal ekspropriation, hvor de kommunale taksationskommissioner er 1. instans og de kommunale overtaksationskommissioner er 2. instans.

Udpegede

Erik Skovgaard Nielsen (Ekspropriationskommissionen)
Bente Hesselberg (Taksationskommissionen)
Afventer (Taksationskommissionen)

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.