Skip navigationen

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget sikrer rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.

Udvalgets opgaver

Kommunerne skal i henhold til Folkeoplysningsloven

  • yde tilskud til voksenundervisning og foredrag i aftenskoler.
  • yde tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge.
  • anvise egnede lokaler til aftenskoler og foreninger.

En stor del af de konkrete afgørelser vedrørende foreningslivet varetages af Folkeoplysningsudvalget.

Medlemmer

Folkeoplysningsudvalget består af 9 personer, et mindretal udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer og et flertal valgt af foreningslivet

Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
sbk@dragoer.dk