Skip navigationen

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget sikrer rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.

Udvalgets opgaver

Kommunerne skal i henhold til Folkeoplysningsloven

  • yde tilskud til voksenundervisning og foredrag i aftenskoler.
  • yde tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge.
  • anvise egnede lokaler til aftenskoler og foreninger.

En stor del af de konkrete afgørelser vedrørende foreningslivet varetages af Folkeoplysningsudvalget.

Medlemmer

Folkeoplysningsudvalget består af 13 personer, et mindretal udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer og et flertal valgt af foreningslivet

Databeskyttelse

Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails. 

Kontakt

Børn, Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Børn, Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en sikker mail til Børn, Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.