Skip navigationen

Grundlisteudvalg

Enhver dansk statsborger under 80 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som domsmand og nævning, såkaldte lægdommere. Man må ikke være straffet eller af helbredsmæssige grunde være ude af stand til at varetage opgaven. Næste gang du kan søge om optagelse er i janaur 2023.

Grundlisteudvalget

I foråret 2019 er der lavet en ny grundliste som er gældende for perioden 2020-2023. Næste gang du kan søge om optagelse på grundlisten for nævninge- og domsmænd er i januar 2023.

Når vi nærmer os, vil du kunne se om mere om ansøgning og krav på denne side.


I grundlisteudvalget sidder for perioden 2022-2025

Klaus Andresen
Pia Voel
Erik Skovgaard Nielsen
Katrine Tholstrup
Peter Læssøe

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.