Skip navigationen

Handicaprådet

Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Her kan du læse om håndicaprådets arbejde, medlemmer og møder

Rådets opgaver

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Rådets medlemmer

Rådet består af fem medlemmer, hvoraf tre medlemmer repræsenterer handicaporganisationerne i kommunen, og to medlemmer repræsenterer kommunen. 

Kontakt

Handicaprådet

borgerogsocial@dragoer.dk