Skip navigationen

Handicaprådet

Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Her kan du læse om håndicaprådets arbejde, medlemmer og møder

Rådets opgaver

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Rådets medlemmer

Rådet består af otte medlemmer, hvoraf fire medlemmer repræsenterer handicaporganisationerne i kommunen, og fire medlemmer repræsenterer kommunen. 

Kontakt

Handicaprådet

Dragør Kommunes Handicapråd,
Kirkevej 7, 2791 Dragør

Du kan sende en mail til Handicaprådet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.