Skip navigationen

Institutionssamrådet

I Dragør Kommune er der nedsat et særligt udvalg - Institutionssamrådet. Institutionssamrådet fungerer som koordinator mellem forældrenævnet og Kommunalbestyrelsens kompetente organer.

Institutionssamrådets opgaver

  • Institutionssamrådet udtaler sig i alle spørgsmål af fælles interesse for flere institutioner, herunder institutionsplanlægning og prognoser.
  • Institutionssamrådet er desuden et høringsorgan, der udtaler sig om forhold vedr. dagtilbud.
  • Institutionssamrådet kan høres i konkrete sager, der forelægges i Børne, Social og Sundhedsudvalget.

Institutionssamrådet består af

  • Tre repræsentanter fra Børne, Social og Sundhedsudvalget udpeget af Kommunalbestyrelsen
  • En forældrerepræsentant for hver institutionstype herunder SFO. 
  • En lederrepræsentant for hver institutionstype herunder SFO.
  • Herudover deltager forvaltningens personale i Institutionssamrådets møder i nødvendigt omfang, dog uden stemmeret.

Formand og næstformand for Institutionssamrådet vælges af og blandt de 3 udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Møder i Institutionssamrådet

Institutionssamrådet holder mindst ét møde i kvartalet.

Børn og Pædagogik er sekretariat for Institutionssamrådet.

Frist for sager til dagsorden

Sager, der ønskes behandlet på et institutionssamrådsmøde, skal fremsendes til Børn og Pædagogik senest 20 dage før mødets afholdelse. Sager, der er fremsendt rettidigt, skal optages på dagsordenen.

Referater

Der udsendes referat af Institutionssamrådets drøftelser til godkendelse af Institutionssamrådets medlemmer. Er der ikke indsigelser mod referatet senest tre hverdage efter, at det er udsendt, forudsættes det godkendt og lægges på hjemmesiden. Med referatet udsendes tidspunkt for næste ordinære møde.

Kontakt

Børn og Pædagogik - Pladsanvisningen

Åbningstider

 

Mandag 10.00 - 14.00
Tirsdag 10.00 - 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00 - 18.00
Fredag 10.00 - 13.00

Telefon: 32 89 03 72

Du kan også sende en mail til Børn og Pædagogik
BOP@dragoer.dk