Skip navigationen

Mark- og vejfredsloven

Mark- og vejfredsloven

Nedsat med hjemmel i Lov om mark- og vejfred § 21-23.

Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i loven om mark- og vejfred.

Kommunalbestyrelsen beskikker 3 vurderingsmænd og udpeger af disse en formand. Medlemmerne behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlemmer. 


Medlemmer 2022-2025

Chano Chrillesen
Jan Baere
Tommas Brogaard Thomsen

 

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.