Skip navigationen

Folkeafstemning den 1. juni 2022

Der er udskrevet folkeafstemning om Danmarks EU-forsvarsforbehold. Folkeafstemningen foregår onsdag den 1. juni 2022.

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om, at der skal afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.

Alle, der kan stemme til et folketingsvalg, kan også deltage i folkeafstemninger. Det vil sige, at du kan stemme ved folkeafstemninger og ved valg til Folketinget, hvis du:

  • er dansk statsborger,
  • er fyldt 18 år,
  • har fast bopæl i Danmark og
  • ikke er umyndig (under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne).

Muligheden for at afholde folkeafstemninger blev indført med grundloven af 1915.

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan sende en sikker mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.