Skip navigationen

Folketingsvalg

For at stemme til Folketinget skal du have valgret.

Postit med folketingsvalg

Hvem kan stemme til Folketingsvalget

Du skal opfylde betingelserne for at deltage i valg. Som hovedregel har du valgret til Folketinget hvis du

  • er fyldt 18 år
  • senest 7 dag før valget har fast bopæl i Danmark
  • har dansk indfødsret
  • er optaget på valglisten

Bopæl i udlandet

Har du fast bopæl i udlandet, er du som udgangspunkt ikke stemmeberettiget. Der er dog visse undtagelser. På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om udenlandsdanskeres valgret.

Hvem kan opstille til Folketinget

For at stille op til Folketingsvalget skal du være valgbar. Du er som hovedregel valgbar hvis du har valgret.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan sende en sikker mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.