Skip navigationen

Valgbestyrelse ved folketingsvalg

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger og EU-afstemninger, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen.

12. opstillingskreds

Dragør Kommune udgør sammen med Tårnby Kommune 12. opstillingskreds i storkredsen, og valgbestyrelsen består således af i alt 8 medlemmer. Tårnby Kommune er kredskommune, hvilket bevirker at Tårnby Kommunes borgmester, Allan Andersen er født formand for valgbestyrelsen, samt at valgbestyrelsen har til huse på Tårnby Rådhus.

Kommunalbestyrelsen har valgt følgende valgbestyrelse til Folketingsvalg, EU-valg og Folkeafstemninger:

Medlemmer

Eik Dahl Bidstrup (V)
Ole Hansen (A)
Katrine Tholstrup (C)
Nicolaj Bertel Riber (A)

 

Stedfortrædere

Morten Dreyer (O)
Helle Barth (V)
Martin Wood Pedersen (C)
Kim Dupont (V)