Skip navigationen

Kandidater – Valg til Ældrerådet 2021

Den 8. november 2021 er der valg til Ældrerådet. De 8 kandidater er listet i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. De 5 kandidater med flest stemmer bliver valgt. De øvrige tre bliver suppleanter. De valgte til Ældrerådet vil sidde fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Arne Kindler

Arne Kindler 67 år

Tidligere og nuværende beskæftigelse
IT-systemforvalter på B&W-skibsværft, i Københavns lufthavne, Nykredit & Region Hovedstaden. Tidligere ungdomstræner, holdleder & formand i Dragør Boldklub. Tidligere mangeårigt medlem og formand for Folkeoplysningsudvalget i Dragør. Medlem og formand for Beboer Pårørende Rådet på Enggården. Nuværende instruktør på Wiedergården

Vil arbejde for…
En værdig og indholdsrig alderdom i Dragør Kommune - hvor man som ældre har mulighed for selvbestemmelse. Styrkelse af netværk for at forebyggelse ensomhed. Dragør skal være en af de bedste kommuner i landet for ældre aktive borgere.

Arne Mosegaard

Arne Mosegaard 65 år

Tidligere og nuværende beskæftigelse
Key account manager 10 år, Salgschef for Rank Xerox 10 år. Direktør for mindre It virksomhed 6 år. Europæisk Markedschef for IT virksomhed HP i 3 år. Ledende medarbejder for Televirksomhed 7 år.

Vil arbejde for...
Jeg vil arbejde for at fremme de ældres muligheder i Dragør. Jeg vil arbejde for, at der kommer fokus på, at ældre langt senere bliver ældre end for bare 20 år siden. Jeg vil arbejde for, at de ældres forhold i dagligdagen bliver en del af det kommunale fokusområde. Jeg vil arbejde for, at de ældre i Dragør bliver hørt og deres bidrag i den offentlige debat bliver taget alvorligt.

Jytte Kirsten Zaar

Jytte Kirsten Zaar 75 år

Tidligere og nuværende beskæftigelse
Arbejdet på kontor. Pensionist. Er frivillig aktivitetsleder i Aktivitetshuset Wiedergården. Sidder i Brugerrådet på Wiedergårdens Aktivitetshus.

Vil arbejde for...
- at vi alle, os der er ældre, og de der har med de ældre at gøre i kommunen, skal arbejde sammen, om et godt og positivt ældreliv til glæde og gavn for alle i Dragør Kommune.

Leif Ingersholm

Leif Ingersholm 79 år

Tidligere og nuværende beskæftigelse
Nuværende formand for Ældrerådet. Konsulent for almen boligvirksomhed. Tidligere leder af bygge- og boligadministration af almene boliger. Tidligere rådgivende ingeniør.

Vil arbejde for...
Økonomi til en værdig ældrepleje. Pengene skal følge med udviklingen i antallet af ældre, og der skal investeres i et reelt velfærdsløft på ældreområdet.

Manon Tholstrup

Manon Tholstrup 71 år

Tidligere og nuværende beskæftigelse
1973-2005: SAS (stewardess/airpurser/administrativ medarbejder). 2005-2012: Nordic Beads (webmaster/salgsmedarbejder) og www.duplessis.dk (selvstændig: webmaster/salg/produktion) Dragør Golfklub (turneringsleder). Dragør Badehotel 2020/2021(webmaster). Besøgsven fra 2015 (Dragør). 

Vil arbejde for...
Jeg stiller op til Ældrerådet, da jeg ønsker at være en del af et fortsat velfungerende bindeled mellem vores ældre borger/deres pårørende og kommunen. Med baggrund i mine år som besøgsven, har jeg fået indsigt i flere af de behov og ønsker, som vores ældre borgere har. Jeg har fået forståelse for, at det er vigtigt, at disse borgere kan få en dialog med personer, der dels har interessen for at de ældre har et godt og værdigt ældreliv, dels har den påvirkningsmulighed, som jeg opfatter at Ældrerådet har.

Nils Riiber Høj

Nils Riiber Høj 85 år

Tidligere og nuværende beskæftigelse
Medlem af Ældrerådet. Pensioneret fabrikschef. Medlem af bestyrelserne i Borgerforeningen og Sildens dag. Medlem af Enggårdens venner.

Vil arbejde for...
Forebyggelse så flere ældre får et godt liv. Det handler grundlæggende om at forhindre, at raske bliver syge, og at mennesker med sygdom får det værre.

Renee Schwaner

Renee Schwaner 70 år

Tidligere og nuværende beskæftigelse
Jeg er stadig erhvervs aktiv og ejer af en produktion og eksportvirksomhed beliggende i Dragør. Meget af min fritid bruges i foreningslivet, som næstformand i Dragør. Borgerforening og Dragør Lokalhistorisk forening. I 2017 blev jeg valgt ind i Dragør Ældreråd.

Vil arbejde for...
Efter 4 år i Dragør Ældreråd hvor jeg p.t. er næstformand, har det været en interessant tid, hvor mange af de problemstillinger, der altid vil opstå, skal behandles og kommenteres til det siddende udvalg i
kommunalbestyrelsen. Ældrerådets opgave er, at finde løsninger der fremmer vores ældre borgerer bedst muligt, og ikke bare følge kommunens administration og det politiske udvalgs ideer. Som medlem af Dragør Ældreråd genopstiller jeg til valget i 2021.

Wiebke Zickert

Wiebke Zickert 71 år

Tidligere og nuværende beskæftigelse
Socialrådgiver. SOSU-assistent/koordinerende vejleder KBH SOSU Uddannelse. Pensionist. Frivillig på historisk arkiv. Leder af Dragør Lydavis. Rådgiver i flere ældre/pårørende grupper.

Vil arbejde for...
Jeg vil gerne medvirke til større gennemsigtighed på ældreområdet. Ligeledes vil jeg gerne arbejde for at ældre borgere og deres pårørende bliver klogere på, hvad vores system indeholder af muligheder, når man har brug for hjælp. Det er store opgaver som kræver et større samarbejde mellem politikere, forvaltning og ældre brugere/ældreråd. Med min arbejdsmæssige baggrund har jeg en solid viden om hvordan ældreområdet fungerer bredt i landet, og kan bidrage med konstruktivt input både i debat og praktik.