Skip navigationen

Kandidater til kommunalvalget

Du kan indlevere kandidatliste til kommunalvalget 16. november 2021 i perioden fra 14. september 2021 til 28. september 2021 kl. 12.

Opstilling til kommunalvalg 2021

Kandidater til kommunalvalg i Dragør Kommune

For at stille op til et kommunalvalg, skal du opføres på en kandidatliste.

En kandidatliste skal i Dragør Kommune være underskrevet af mindst 25 vælgere (stillere) og være udfyldt på Social- og Indenrigsministeriets formular for kommunale og regionale valg. Nuværende partier i Dragør Kommunalbestyrelsen kan dog fritages for kravet om stillere - se mere nedenfor.

Formular til kandidatlister er endnu ikke klar, vi forventer at have dem i juli måned. Information vil stå her på siden, når listerne kan hentes.

Frister for indlevering af kandidatlister

Kandidatlister til kommunalvalget 16. november 2021 kan indleveres til Dragør Kommune frem til 28. september 2021 kl. 12.

Du kan tidligst indlevere en kandidatliste til kommunalvalget i 2021 fra 9 uger før valgdagen, dvs. 14. september 2021.

Vær opmærksom på, at fristerne er fastsat i valglovgivningen og kommunen har uanset årsagen ikke mulighed for at ændre på dem.

Særligt for nuværende partier i Dragør Kommunalbestyrelse - fritagelse fra stillerkrav

Kandidatlister, der opnåede repræsentation ved sidste valg, og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i Dragør Kommunalbestyrelse, kan ansøge Valgbestyrelsen om fritagelse for kravet om underskrifter fra mindst 25 stillere.

Det betyder, at nuværende partier i kommunalbestyrelsen kan søge om fritagelse fra kravet om 25 stillere ved indgivelse af kandidatliste i perioden 31. august 2021 til 14. september 2021 kl. 12. Ansøgningen sker ved at indlevere den udfyldte kandidatliste. Punkt 5 på kandidatlistens forside omhandler fritagelse fra stillerkravet.

Senest 21. september 2021 kl. 12 meddeler Valgbestyrelsen, om fritagelse fra stillerkravet kan gives.

Fritagelse fra stillerkravet betyder, at kandidatlisten ikke skal indeholde underskrifter fra stillere.

Hvad sker der, når kandidatlisten er afleveret?

Efter udløbet af afleveringsfristen undersøger Dragør Kommune, om rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige, og om kandidaterne kan godkendes. Den, der indleverer en kandidatliste, modtager kvittering ved afleveringen eller via sikker e-mail.

Hvis en kandidatliste har væsentlige mangler eller en kandidat på listen skal slettes, vil kontaktpersonen på kandidatlisten senest mandag den 2. oktober 2021 blive underrettet. I så fald kan mangler ved kandidatlisten blive ændret frem til mandag 4. oktober 2021 kl. 12.

Kommunen kan ikke dispensere for disse frister og kandidatlister/kandidater kan derfor risikere ikke at komme i betragtning til kommunalvalget, hvis kandidatlisten ikke er korrekt udfyldt inden fristernes udløb.

De gyldige kandidatlister og kandidater bliver snarest efter godkendelsen bekendtgjort de steder, hvor der kan brevstemmes i kommunen, og medtaget på stemmesedlen til kommunalvalget.

Valg-/listeforbund

Valgforbund/listeforbund skal anmeldes skriftligt på en formular. Når ministeriets formular til kommunalvalget 2021 er klar, vil du kunne finde link på her på hjemmesiden.

Frist for tilbagekaldelse af kandidatlister og anmeldelse af listeforbund eller valgforbund

Mandag 4. oktober kl. 12 er:

  • Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatlister
  • Sidste frist for anmeldelse af listeforbund eller valgforbund
  • Sidste frist for tilbagekaldelse af listeforbund eller valgforbund
Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan sende en mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.