Skip navigationen

Sådan brevstemmer du

Brevafstemning skridt for skridt

Det er nemt at brevstemme, og du kan gøre det, når du har tid - dog senest tre dage før valget. 

At brevstemme betyder ikke, at man stemmer ved at sende et brev til kommunen. Man brevstemmer derimod ved at møde op på Dragør Rådhus i åbningstiden.

Du skal medbringe gyldig legitimation som sundhedskort, kørekort eller pas.

Borgercentret er udstyret med en handicapvenlig valgboks med hæve/sænke bord, skærm og en særlig kraftig lup.

Sådan udfylder du brevstemmesedlen

Når du brevstemmer får du udleveret et følgebrev, en stemmeseddel og to konvolutter.

Stemmesedlen ser anderledes ud, end den vælgerne får udleveret på selve valgdagen.

Kommunalvalg, regionsrådsvalg og folketingsvalg

Ved kommunalvalg, regionsrådsvalg og folketingsvalg er brevstemmesedlen påtrykt felter om parti og kandidat. Brevstemmesedlen er ikke fortrykt med kandidat- og partinavne og skal derfor udfyldes skriftligt (ikke med "X"). Hvis du brevstemmer efter kandidatlisten er offentliggjort, kan du finde opslag over kandidaterne der, hvor du brevstemmer.

Folkeafstemninger

Ved folkeafstemninger er brevstemmesedlen påtrykt to felter; ét felt med teksten "Ja" og ét felt med teksten "Nej". Der, hvor du stemmer, kan du se temaet for folkeafstemningen. Hvis du støtter lovforslaget, sætter du kryds i feltet ved "Ja", og hvis du ikke støtter lovforslaget, sætter du kryds i feltet ved "Nej".

Når du har udfyldt stemmesedlen, lægger du den i konvolutten og afleverer den. Herefter skal du skrive under på følgebrevet. Konvolutten med din stemmeseddel og følgebrevet bliver lagt i en yderkuvert. Din brevstemme bliver bragt til dit valgsted på valgdagen, og talt med de andre stemmer.

Anonymitet

Når du stemmer, når du har tid, foregår valghandlingen selvfølgelig anonymt.

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan sende en sikker mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.