Skip navigationen

Valgbestyrelse ved kommunalvalg

Valgbestyrelsen forbereder og leder de kommunale valg og forestår endelig opgørelse af stemmerne.

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højest 7 medlemmer af Kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en suppleant.

Medlemmer

Eik Dahl Bidstrup (V)
Ole Hansen (A)
Kenneth Gøtterup (C)
Jerrik Walløe (C)
Svend Mathiasen (T)
Morten Dreyer (O)
Peter Læssøe (T)

Suppleanter

Helle Barth (V)
Ole K. Svendsen (A)
Ole H. Hansen (A)
Jens Passarge (T)
Asger Larsen (I)
Birger Larsen (O)
Annette Nyvang (T)