Skip navigationen

Valgbestyrelse ved kommunalvalg

Valgbestyrelsen forbereder og leder de kommunale valg og forestår endelig opgørelse af stemmerne.

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højest 7 medlemmer af Kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en suppleant.

Medlemmer

Helle Barth (V)
Nicolaj Bertel Riber (A)
Morten Dreyer (O)
Kenneth Gøtterup (C)
Peter Læssøe (T)
Ebbe Kyrø (T)
Ole H. Hansen (C)

Suppleanter

Kim Dupont (V)
Per Faldborg Olesen (V)
Anne Funk (O)
Martin Wood Pedersen (C)
Annette Nyvang (T)
Ann Harnek (T)
Lisbeth Dam Larsen (A)