Skip navigationen

Om valg

Borgerne vælger repræsentanter til Folketinget, Kommunalbestyrelsen, Regionsrådet og EU-parlamentet.

Det danske valgsystem

I Danmark har vi repræsentativt demokrati. Det betyder, at borgerne ved valgene udvælger repræsentanter, som de ønsker skal tage beslutninger på deres vegne.

Folkeafstemninger

I visse tilfælde kan eller vil repræsentanterne ikke selv tage stilling til en sag, men spørger om borgernes mening ved en folkeafstemning. I disse tilfælde er der tale om direkte demokrati.

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan sende en sikker mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.