Skip navigationen

Valg til Ældrerådet

Ældrerådet i Dragør er dit og dine ældre medborgeres direkte talerør til byens politikere. Hvis du er fyldt 60 år og bor i Dragør Kommune, kan du stille op til Ældrerådet. Du kan kun stille op som enkeltperson og ikke som repræsentant for et parti eller en interesseorganisation.

Ældrerådet

Ældrerådet vælges for 4 år ad gangen. I Dragør består Ældrerådet af fem medlemmer.

Hvad laver et ældreråd?

Som høringspart rådgiver ældrerådet kommunen, når der skal tages beslutninger, der vedrører ældre borgere. Det kan for eksempel handle om kvaliteten i hjemmeplejen, forholdene på plejehjem, madservice, byggeri af ældreboliger, kulturelle tilbud, kollektiv trafik og ældrevenlige byrum. Ældrerådet kan også selv komme med forslag til nye initiativer, men altid ud fra et ældreperspektiv.

Ældrerådet har f.eks. i denne valgperiode medvirket til, at der lokalt er dannet en forening til etablering af seniorbofællesskaber.

Ældrerådet behandler ikke personsager, men rådet er altid interesseret i at høre fra borgere, der har spørgsmål eller kendskab til problemer, der har principiel eller generel interesse. Ældrerådet lytter til kommunens ældre borgere og arbejder for, at jeres ønsker og problemer bliver kendt af kommunalpolitikerne og forvaltningen.

Dragør Kommune står for udgifterne til Ældrerådet og stiller lokale og sekretariat til rådighed.

Kontakt

Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.