Skip navigationen

Europaparlamentsvalg den 26. maj 2019

Søndag den 26. maj 2019 kl. 9-20 afholdes der valg til Europaparlamentet.

Afstemningssteder

Dragør Skole, Vestgrønningen 5
Hollænderhallen, Halvejen 3 

Afstemning på valgdagen

Valgkort med påført afstemningssted vil som sædvanlig blive udsendt. 

Der er frit bordvalg, som betyder, at du kan vælge det valgbord, hvor der er mindst kø. 

Så for at mindske ventetiden er det vigtigt, at du husker dit valgkort. 

Vælgere uden valgkort kan naturligvis også afgive stemme, det kræver dog blot lidt mere sagsbehandling i form af identifikation og udskrivning af valgkort. 

Handicaptilgængelighed på valgstederne

Begge afstemningssteder er indrettet med nem adgang til en handicapboks. 

På afstemningsstedet i Hollænderhallen er der en handicapboks med et hæve/sænke bord og en særlig stærk lup og en skærm. 

Ændring af afstemningssted

Hvis du har et handicap eller har nedsat førlighed, kan du ændre afstemningssted inden for kommunen. 

Du kan søge om at få ændret afstemningssted fra søndag den 28. april 2019 til torsdag den 16. maj kl. 12 ved at udfylde en ansøgning, som du kan få tilsendt ved at kontakte Borgercentret på tlf. 32 89 02 39/32 89 01 89. Modtager du praktisk hjælp af en hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller lignende, vil de kunne give dig ansøgningsskemaet. Du kan også finde ansøgningsskema til at ændre afstemningssted her.

Hvis du ønsker at blive overført til et andet afstemningssted, skal du sende en ansøgning til: 

Dragør Kommune
Att.: Borgercentret
Kirkevej 7
2791 Dragør 

Stem uden for valglokalet

Hvis du ikke kan komme ind i valglokalet, har du mulighed for at afgive stemme uden for valglokalet, fx i en parkeret bil. 

Valgsekretærerne og de tilforordnede vælgere bliver instrueret i, at du i en sådan situation skal udfylde stemmesedlen uset af valgtilforordnede, valgstyrere, andre vælgere, pressen m.fl., der evt. opholder sig uden for afstemningsstedet. 

Du kan også brevstemme på rådhuset

Hvis du i stedet for ønsker at brevstemme, kan det ske i en hver kommune her i landet. 

Brevstemmer kan afgives fra mandag den 15. april 2019 til og med torsdag den 23. maj 2019 kl. 18. 

I Borgercentret er der en handicapboks med et hæve/sænke bord og en særlig stærk lup og en skærm.

 

Borgercentret på Dragør Rådhus har åbent i følgende tidsrum: 

Mandag og tirsdag           kl. 10-14
Onsdag Lukket
Torsdag kl. 10-18
Fredag kl. 10-13
   

Herudover vil Borgercentret være åbent for brevstemmeafgivning følgende lørdage: 

Lørdag den 11. maj 2019 kl. 9-12
Lørdag den 18. maj 2019 kl. 9-12

 

Hvis ikke du har modtaget dit valgkort, skal du forevise legitimation i form af fx sundhedskort, kørekort eller pas. 

Eller i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed er forhindret i at kunne møde frem på valgdagen, kan du efter anmodning stemme i dit eget hjem. 

For at stemme i eget hjem skal du udfylde en ansøgning, som du kan få tilsendt ved at kontakte Borgercentret på tlf. 32 89 02 39/32 89 01 89. Modtager du praktisk hjælp af en hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske eller lignende, vil de kunne give dig ansøgningsskemaet. Du kan også finde ansøgninsskema om at stemme i hjemmet her.

Den udfyldte ansøgning skal være modtaget i Borgercentret tidligst søndag den 28. april 2019 og senest tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18. 

Borgercentret vil herefter kontakte dig telefonisk for at aftale nærmere om dato og tid for afgivelse af din stemme. 

Ophængning af valgplakater

Ophængning af valgplakater kan ske fra lørdag den 4. maj 2019 kl. 12. 

Plakaterne skal være taget ned senest mandag den 3. juni 2019 ved døgnets afslutning. 

Bag på plakaten skal der være oplysning om navn, telefonnummer og mail-adresse på den ansvarlige. 

Valgkort

Inden valgdagen udsendes valgkort til alle vælgere. På valgkortet står, hvor der skal stemmes. Valgkortet skal medbringes ved afstemningen. 

Stemmeafgivning skal ske på det afstemningssted, som står på valgkortet – uanset om du er flyttet til en anden del af kommunen. 

Hvis valgkortet ikke er modtaget senest tirsdag den 21. maj 2019 skal du rette henvendelse til Borgercentret, Kirkevej 7, 2791 Dragør, 32 89 01 00. Det samme skal du gøre, hvis valgkortet er fejlagtigt udfyldt.

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan sende en mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.