Skip navigationen

Valg

Borgerne vælger repræsentanter til Folketinget, Kommunalbestyrelsen, Regionsrådet og EU-parlamentet.

Det danske valgsystem

I Danmark har vi repræsentativt demokrati. Det betyder, at borgerne ved valgene udvælger repræsentanter, som de ønsker skal tage beslutninger på deres vegne.

Folkeafstemninger

I visse tilfælde kan eller vil repræsentanterne ikke selv tage stilling til en sag, men spørger om borgernes mening ved en folkeafstemning. I disse tilfælde er der tale om direkte demokrati.

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan også sende en mail til Valgsekretariatet
dragoer@dragoer.dk