Skip navigationen

Byplanlægning

Den fysiske byplanlægning er opdelt i niveauer. Hvert niveau varetager forskellige interesser, men de skal hver især ligge inden for bestemmelserne på det overliggende niveau.

Kommuneplanen sætter rammen for kommunens arbejde

Alle landets kommuner skal opretholde og vedligeholde sin kommuneplan.

For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling.

Kommuneplanen indeholder retningslinjer for lokalplanlægning, der bl.a. fastsætter anvendelse, bebyggelsens tæthed, friarealer, bygningshøjder og detailhandel.

Lokalplaner bestemmer bebyggelse og anvendelse

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse, anvendelse af arealer og andre forhold inden for planens område, som kan være et større byudviklingsområde eller en enkelt ejendom.

Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete og bindende for ejerne af ejendommene i lokalplanområdet.

Byplanvedtægter

Lovgrundlaget for byplanlægning har ændret sig gennem årene. Tidligere brugte kommunerne byplanvedtægter til at fastlægge anvendelse af områder til byudvikling.

Kontakt

Center for Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.