Skip navigationen

Her kan du finde oplysninger om Kommuneplanen

En kommuneplan er en samlet plan for arealanvendelsen i kommunen 12 år frem. Planen er et udtryk for kommunalbestyrelsens mål for og forventninger til udviklingen. En ny kommuneplan er i høring fra 2. februar til og med 30. marts 2022.

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.