Skip navigationen

Kommuneplan 2009

Kommuneplan 2009 er kommuneplanlægningens basisdokument

Kommuneplan 2009

Dragør Kommunes lave beliggenhed sammenholdt med de forventede klimaforandringer betyder særlige udfordringer. Blandt andet derfor har kommuneplanen fokus på planlægningen for kommunens landområder – med afsæt i vor ”Lokale Klimastrategi”. I planlægningen er også indtænkt muligheder for udvikling af kommunens landskaber med mere natur og flere rekreative tilbud. Planen har desuden fokus på

  • Trafikpolitik om bæredygtig transport 
  • Udpegning af kulturmiljøer 
  • Sammenfatning af planen for havnens udvikling 
  • Udviklingsprojekter på fritidsområdet 
  • Nye retningslinjer for parcelhusområderne

Planens opbygning

Kommuneplan 2009 består af 2 rapporter: "Hovedstruktur”, som indeholder redegørelser og retningslinjer og ”Rammer for lokalplanlægningen”, som gør kommuneplanen mere konkret.

Kommuneplan 2009 Hovedstruktur

Rammer for lokalplanlægningen

Rapporten ”Rammer for lokalplanlægningen” indeholder bestemmelser om fremtidig anvendelse og bebyggelse m.v. Disse bestemmelser skal respekteres, når der skal laves lokalplaner.

Kontakt

Center for Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.